Homepage Goudse Politiek Laatste wijziging: 2 April 2011


Politiek in Gouda


Voor de 1 aprilgrap van het stadhuis kies links voor het woord "STADHUIS".

Voor de serieuze redenen van de 1 aprilgrap kies links voor het woord "MOTIEVEN".

Voor conclusies uit metingen over het toerisme in Gouda kies links voor het woord "TOERISME".

Voor de open brief aan Wim Cornelis kies links voor het woord "CORNELIS".

Voor de publikatie in Algemeen Dagblad kies links voor het woord "ADGH".

Voor commentaar op de uitspraak van de Gemeente kies links voor het woord "LEEGSTAND".

Voor nieuws over de bestemming van het Westergouwe kies links voor het woord "WESTERGOUWE".


Welkom op deze website die voorheen door "De Spraakmakers" van Gouda werd gebruikt.
Deze website was actief tijdens de verkiezingsperiode in dec 2005 tot en met 7 maart 2006. Indien nodig zou de website later (bij volgende verkiezingen in 2010) weer gewekt worden.

Is de moed opgegeven of hebben de spraakmakers zich opgeheven? Vast staat dat men met elkaar de moed niet heeft opgebracht om middels advies en kritiek het democratische proces te stimuleren om meer debat te voeren en meer en beter naar de burger te luisteren. Het stimueren is een erg ondankbare taak gebleken.

De oorpronkelijke website is nog steeds te lezen door in het menu links op de tekst "Spraakmakers" te drukken.

Op deze grijs-wit gekleurde pagina's wil ik af en toe mijn grijs-wit gekleurde mening over de Goudse politiek geven Daarbij zullen ook ergernissen een rol spelen. U hoeft het er niet mee eens te zijn. U mag reageren, maar ik beloof slechts het ter harte te nemen. Deze website is derhalve geen forum. Ik neem wel de vrijheid uw reacties eventueel op te nemen. Anonieme inzendingen worden altijd ongelezen weggeworpen. Geef dus s.v.p. aan of u in Gouda woont of niet en zet uw naam onder tekst.

De enige reden waarom ik mijn ontboezemingen wereldkundig maak is mijn grote ongerustheid over het teloor gaan van de kernwaarden van de democratie. In mijn ogen maken de gevestigde politici er een potje van. Er is, behoudens een klein (op vingers van éen hand te tellen) aantal in mijn ogen goede betrokken raadsleden. De rest munt uit door gebrek aan daadkracht, betrokkenheid. Met onverholen tegenzin doet men een pietsie aan controleren va het college en alleen omdat de Telegraaf er aanleiding toe geeft. De debating-kwaliteiten van de "zittende democraten" zijn uiterst minimaal. Ik heb meer waardering voor de jeugdraad. Het was begin 2010, Toen we dit opschreven. Toen kreeg de raad nog krediet bij mij (en mogelijk ook bij u).
inmiddels is het april 2011. Zoals altijd is er een grote coalitie. De kracht ervan is het beschermen van de zittende magistratuur, ongeacht hun prestatie. Gelukkig is er een beetje oppositie, maar nog steeds geen debat, ofwel het Uitwisselen van standpunten met de bereidheid tot een beter gezamenlijk beter standpunt te komen.

Hans Suijs
betrokken kritische burger

Gebruik het menu hier links om bij de oude website van de Spraakmakers te komen, danwel langs mijn ontboezemingen te surfen. Recente ontwikkelingen rond "het huis van de stad" en het burgerinitiatief over Westergouwe zijn ook in het menu te vinden.

Top of Page