Homepage Goudse Politiek Laatste wijziging: 1 April 2011


"Motieven voor de 1 aprilgrap"


Burgerinitiatief: oproep tot protest
De 1 Arprilgrap

De voorgenomen verkoop van het stadhuis aan Zuid-Korea (Goudse Post woensdag j.l.) is een 1 aprilgrap. De grap is ontworpen door een viertal leden van de Historische Vereniging die Goude, die werken aan het straatnamenboek. Na een redactiebijeenkomst spraken ze over de leegstand van monumenten en winkels in de binnenstad.

Leegstand
In de binnenstad van Gouda staan veel monumenten leeg. Dat is jammer want het is een armoedig gezicht. Het stadsbestuur maakt wel plannen voor een nieuw huis van de stad, maar maakt zich blijkbaar niet druk over de toekomst van het monumentale stadhuis. Ons stadhuis is door toedoen van burgemeester James in de armste tijd na de Tweede Wereldoorlog gerestaureerd met veel subsidie uit Den Haag. De restauratie duurde 5 jaar (1948-1953). Bij de huidige burgemeester en het college zijn geen initiatieven te ontdekken om het gebouw een passende bestemming te geven.

Arti Legi staat al vele maanden leeg omdat de VVV de gemeentelijke huurverhoging niet meer betaalbaar vond en vertrok naar de Lange Tiendeweg.

De Jeruzalemkapel heeft nog geen bestemming. Het huurvoorstel aan het archief was te hoog. Recent is de kapel en de bijbehorende ruimte toch 'om niet' voor een jaar ter beschikking gesteld aan het archief om te bezien of er iets nuttigs mee kan gebeuren.

De nieuwe museumdirecteur nam kort na zijn aanstelling al het besluit om het Pharmaceutisch museum bij het grof vuil te zetten. Door gemeentelijke bezuinigingen kon hij de huur van de Moriaan niet meer betalen. Een aannemer maakt nu een prijsopgave voor de ontmanteling.

Nog een paar bezuinigingen en de bieb in het weeshuis kan ook verhuizen naar een 'goedkopere' plek. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Deze vorm van bezuinigen door quasi-marktconforme huurprijzen te vragen levert alleen maar extra kosten en minder opbrengsten op.
De te hoge huurprijzen worden overigens vaak gecompenseerd door aan de huurders een vorm van 'huursubsidie' toe te zeggen. In opvolgende jaren wordt deze weer snel afgebouwd. Het lijkt allemaal slim maar het is te doorzichtig versterkt het beeld van een onbetrouwbare overheid.
We roepen wethouder Hans van den Akker op aan deze praktijken snel een einde te maken. Als er een bijdrage in de huurkosten wordt gegeven, dan moet dat voortaan een percentage van de gevraagde huurprijs worden.
Dit had anders gekund en anders gemoeten (paraphrase op Rosenthal)

Monumentendag 2011
Monumentendag 2011 staat in het teken van herbestemming van monumenten. We roepen wethouder Daphne Bergman op om op monumentendag met trots een bestemming voor alle leegstaande monumenten te presenteren.

Leegstand winkels In de binnenstad van Gouda staan te veel winkels leeg. Dat is jammer want ook dat is een armoedig gezicht. We moeten ons schamen dat we de kernkwaliteiten van de stad kennelijk niet aan de bezoekers duidelijk kunnen maken. Stadsmarketing is een "couveusje" geworden. De opdracht is alleen gericht op bedrijven en bewoners, aldus wethouder van den Akker in zijn opdracht. Dus geen bevordering van het toerisme.
Dat is kortzichtig, want bij toerisme is wel sprake van potentiŽle inkomsten.

Achterstand toerisme
Al lang voordat de crisis losbarste was het al fundamenteel mis met het bevorderen van het toerisme. Er gebeurde nagenoeg niets.
In de periode van 2001 tot en met 2009 was de totale groei van het aantal toeristen in Gouda precies NUL. In andere vergelijkbare oud-Hollandse steden Alkmaar, Haarlem, Leiden, Delft en Dordrecht groeide het bezoekersaantal in die periode met ongeveer 75% ofwel ruim 8% per jaar. Hierdoor missen we met zijn allen jaarlijks ca 35 miljoen. Als die omzet er wel zou zijn geweest, zou er geen leegstand van winkels zijn. Ca 8% ervan komt jaarlijks terug in de in de gemeentekas. Ruim voldoende om monumenten tegen een redelijke huur aan te bieden. Ruim voldoende om de bibliotheken en het Pharmaceutisch museum open te houden. Ook ruim voldoende om het Nonnenwater open te graven en de Havensluis te openen.

Wat helpt dus wel?
Juist in een tijd van bezuinigingen, moet Gouda zijn kans grijpen om de stad op de kaart te zetten. Laat zien wat we in huis hebben en wat de vele verenigingen en stichtingen kunnen bijdragen. Maak er een bruisende stad van, die sneller dan anderen van het economisch herstel gaat profiteren. Dat is pas een wezenlijke bescherming van de middenstand ťn de cultuurhistorische monumenten van Gouda. Dan hoeft er ook niets verkocht te worden aan Zuid-Korea.
Wij stellen een inhaaloperatie voor die tot doel heeft een verdubbeling van het aantal bezoekers in een beperkt aantal jaren. Tevens dienen de monumenten een realistische bestemming te krijgen. Wij roepen de gemeenteraad dan ook op het initiatief te nemen en maatregelen voor te stellen om het tij te keren.
Je kunt tenslotte niet steeds de OZB verhogen of de kaasschaaf hanteren bij bezuinigingen. Doe eens wat anders, wat leukers en iets wat duurzame verbeteringen brengt.

Deelt u onze zorgen of hebt u een andere mening?
Laat het horen aan ons en zend uw mening naar de initiatiefnemers
mailadres: revet.boelaars@wxs.nl

Top of Page