Homepage Goudse Politiek Laatste wijziging: 2 April 2011


"Stadhuis is/gaat dood, leve het huis van de stad"


Al begin maart 2011 verzonnen een viertal leden van de Historische Vereniging onderstaande grap. Na een vergadering van de werkgroep "Straatnamenboek" werd nog wat nagepraat over de leegstand van monumenten en hoe slecht zoiets voor de stad is. Ook de winkelleegstand kwam aan de orde, evenals het stagneren van de toeristenstroom.
Sjaak de keijzer kwam als eerste met het basisidee voor een grap en in de dagen erop hebben Cor Revet, Nico Boerboom en Hans Suijs de grap verder uitgewerkt. Hieronder het resultaat.

Goudse Post 30-3-2011 (krant verschijnt op de woensdag)

Stadhuis in uitverkoop
Bezuinigingen Gouda van de baan
door: Marianka Peters en Ralph ]ulsing

Afgelopen week waren deskundigen van het Seoul Development Institute (SDI) bezig met het opmeten van diverse onderdelen van het Goudse stadhuis op de Markt. Mogelijk gaat het niet om een tijdelijke verhuizing naar de wereldtentoonstelling, maar om een definitieve verkoop, aldus een klokkenluider uit de omgeving van de wethouder financiën Hans van den Akker.

te slopen stadhuis
Tekst op frontpagina
Gouda. "Als de prijs goed is en er technisch geen problemen zijn zou het stadhuis wel eens verkocht kunnen worden," aldus deze klokkeluider. Als het nieuwe Huis van de Stad klaar is, komen alle huidige locaties van de gemeente, waaronder Klein Amerika en Antwerpseweg te vervallen. Ook het stadhuis op de Markt komt grotendeels leeg te staan. Er is nog geen geschikte bestemming gevonden, anders dan..in de vorm van een museum, wat mede door de grote bezuinigingen niet haalbaar blijkt. Een ambtelijke werkgroep heeft al een jaar geleden een studie gemaakt van de mogelijkheden.

Eén van de opties was een tijdelijke verplaatsing naar de wereldtentoonstelling, maar dat zou niets opleveren, behalve ruimte om onder de markt een grote parkeergarage te bouwen. Daarbij is het nog maar de vraag of deze parkeergarage te financieren is, nog afgezien van de langdurige overlast. Het op en neer transporteren van ongeveer 800 grote containers met delen van het stadhuis is een kostbare operatie. Anders zou het volgens leden van de werkgroep zijn als het stadhuis in Korea zou kunnen blijven.

Lees verder op pagina 3.te slopen stadhuis

Het stadhuis van Gouda krijgt mogelijk nieuwe bestemming. Foto Marianka Peters

Verkoopplannen stadhuis voor Gouwenaars onverteerbaar
Cultuurhistorische organisaties roepen burgers op voor deelname aan protestoptocht
Marianka Peters en Ralph ]ulsing

vervolg van voorpagina

Afgelopen september zijn in een besloten raadsvergadering de mogelijkheden en opties aan de gemeenteraad gepresenteerd. Onder de dekmantel van "problemen met het huis van burgemeester Cornelis in Elmina", kon de raad op 21 september hierover in het diepste geheim vergaderen. "Een definitief besluit is echter nog niet genomen", aldus een raadslid, die niet bij name genoemd wil worden.

Gouda

Mocht de verkoop doorgaan, dan zouden in één klap de financiële tegenvallers bij de bouw van het nieuwe "huis van de stad" zijn opgelost. "Er blijft zelfs nog flink wat geld over, waardoor de gemeente haar bezuinigingsplannen opzij kan zetten".
Korea wil het stadhuis graag hebben voor het themapark "Lotte World" in Seoul, dat in navolging van het themapark in Nagasaki Holllandse gebouwen wil plaatsen in een soort "Europa World" themapark.

De Historische Vereniging Die Goude, fel tegenstander van de verkoop, begrijpt dat de gemeente in tijden van economsiche crisis, naar alternatieve inkomsten kijkt. Het beangstigt hem dat de gemeente na een eerder voorstel voor uitleen, nu overweegt het stadhuis definitief van de hand te doen. Moeilijk is het volgens hem overigens niet. "Technisch gezien is het niet zo moeilijk om het stadhuis af te breken en weer op te bouwen. In 1450 werd het stadhuis immers ook in delen vanuit het Belgische Mechelen per schip naar Gouda vervoerd", aldus prof. Adri van den Brink, voorzitter van de Historische Vereniging die Goude. "Alleen op deze wijze was het toen mogelijk het stadhuis in slechts twee jaar te bouwen." Alles was tevoren al op maat gemaakt, waarvan de merktekens in de houten balken in de raadzaal nog herinneren. Bouwmeester Keldermans trok na voltooiing van het Goudse stadhuis naar Middelburg om een vergelijkbaar bouwpakket om te vormen tot het Middelburgse stadhuis.

Twee jaar geleden werd, door geldgebrek het project Cultureel- en Havenkwartier gestopt. Daarvoor was gedurende vijf jaar gewerkt aan een gesubsidieerde studie "Hollandse Waterstad" (kosten bijna een miljoen Euro). Voor de plannen uit deze studie was geen geld en om gezichtsverlies te voorkomen mocht er geen eindrapport worden geschreven.

Verkwanselen van cultureel erfgoed onacceptabel

Ook het besluit om de havensluis bij het Tolhuis te restaureren is teruggedraaid. Daar kwam toen veel verzet tegen en de raad gaf in een motie wethouder Bergman de opdracht om de financiering en de subsidiemogelijkheden nog eens goed te onderzoeken. Het opengraven van het Nonnenwater werd al in 2007 geschrapt omdat de bodemsanering van het bouwproject Bolwerk miljoenen extra had gekost. "Nu kunnen we weer voorzichtig enkele van die plannen uit de ijskast gaan halen", vertelt onze zegsman. Het college zou opgetogen zijn over de nieuwe financiële speelruimte en wil daar voor de volgende verkiezingen goede sier meemaken.

Door de opvallende metingen van het bureau SDI en de geruchten rond het tijdelijk uitlenen, is grote ongerustheid ontstaan in de stad. "We zijn verbijsterd", zegt Adri van den Brink van die Goude, "Het verkwanselen van cultureel erfgoed moet strafbaar worden", zegt Gerard Overkamp vz. van het Platform Binnenstad.

De cultuurhistorische verenigingen roepen alle Gouwenaars op om vrijdagavond om 20.00 uur bijeen te komen in de tuin van museum goudA, om een burgerinitiatief te beginnen en daarna in een protestoptocht naar het stadhuis te gaan.

"einde Kranttekst"

Top of Page

De citaten waren in de oorspronkelijke tekst wat uitgebreider en alle voorzitters hadden vooraf de citaten goedgekeurd:
 • "We zijn verbijsterd", zegt Adri van den Brink van die Goude,
 • Het verkwanselen van cultureel erfgoed moet strafbaar worden", zegt Gerard Overkamp vz. van het Platform Binnenstad.
 • "Niets verbaasd me nog", zegt Hans Suijs vz. van het Gouds Watergilde.
 • "De Jeruzalemkapel, Waag en de Moriaan zullen nog wel volgen", zegt Dolph Blussé vz. van het Historisch platform.
 • "Gelukkig zijn wij de eigenaar van de Goudse Glazen, anders moest ik me echt zorgen gaan maken", zegt Tom Hage vz. van de Stichting Goudse Sint- Jan.

 • Vanuit het stadhuis was niemand beschikbaar voor commentaar.

  Top of Page

  Een aantal politieke partijen speelden het spel mee:
  Weekkrant.nl: D66 wil opheldering stadhuis

  Gouda - De Goudse afdeling van D66 wil met spoed een onafhankelijk onderzoek naar de handelwijze van de gemeente inzake de voorgenomen verkoop van het stadhuis op de markt. “Met verontrusting hebben wij kennis genomen van het artikel in de Goudse Post van woensdag jl. inzake de voorgenomen verkoop van het stadhuis. Gebruik makend van ons recht vragen volgens art 38 te stellen, willen wij de wethouder verzoeken met spoed onderzoek in te stellen naar de wijze waarop deze strikt vertrouwelijke informatie bij de pers terecht heeft kunnen komen,”stelt fractievoorzitter Harry van der Haak. “Hangende de onderhandelingen is het buitengewoon onwenselijk dat deze informatie naar buiten is gekomen. Wij zullen het college dan ook verzoeken dit tot de bodem uit te zoeken en nog voor het weekend uitsluitsel te geven.” .......


  Top of Page

  Weekkrant.nl: Laura ergert zich aan lek stadhuisverkoop

  Gouda - Gouwenaar Jan Smit, een bekend investeerder in Goudse kringen, meldde een uur geleden dat er wellicht nog vandaag containers worden geplaatst bij het stadhuis om inventaris en delen van het stadhuis af te voeren.
  De redactie van de Goudse Post heeft geen aanwijzingen gekregen dat er op korte termijn al activiteiten zijn. Het voorstel over de toekomst van het stadhuis van het College van B en W komt met een spoeddebat eerst in de gemeenteraad. Daarna kunnen er pas maatregelen worden uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat een aanzienlijk aantal Gouwenaars zich vandaag om 20.00 uur in de museumtuin aan de Achter de Kerk melden voor de protestoptocht naar het stadhuis.
  Fractievoorzitter Laura Werger van coalitiepartij VVD ergert zich groen en geel dat de plannen zijn uitgelekt.
  Zij twittert: “Het blijft vervelend dat informatie over verkoop van stadhuis is uitgelekt. Ik ben benieuwd hoeveel mensen vanavond deelnemen aan protestmars.“ Van de coalitiepartners hebben PvdA en CDA nog geen mededelingen naar buiten doen gaan. D66 reageerde eerder wel en toonde zich verbijsterd.


  Top of Page

  Weekkrant.nl: Boze reacties na uitlekken stadhuisplan

  Gouda - Wat in alle stilte en in de Goudse achterkamertjes door het College van B en W zou worden voorbereid, ligt nu open en bloot op straat. Talloze Gouwenaars pikken het niet dat Gouda overweegt zijn trots - het stadhuis op de Markt - te verkopen.
  De Burgerhal bevindt zich onder het stadhuis.
  Inmiddels hebben de verkoopplannen van het College van B en W het landelijk nieuws gehaald. Het televisieprogramma Eén Vandaag belde vanmorgen naar de redactie van de Goudse Post voor meer informatie. Veel boze Gouwenaars, zo meldden de televisiemakers, hadden naar Eén Vandaag gebeld omdat ze het oneens zijn met de verkoopplannen.
  Ook Leen Dijkstra, de uitbater van de Burgerhal onder het stadhuis, maakt zich zorgen over de ophef rond het stadhuis. Hij meldde de redactie van de Goudse Post dat inmiddels veel bruidsparen, klanten van Leen, hem hebben gebeld met de vraag op of ze nog bij hem onderdak kunnen krijgen op de ‘Mooiste dag van hun leven’.


  Top of Page

  Weekkrant.nl: ‘Je kan ook de Nachtwacht verkopen!’

  Gouda - Gouwenaar J.A. van Beek maakt zich knap boos over de verkoopplannen van het stadhuis op de Markt.
  Toekomst stadhuis ter discussie.
  “Ik weet een heel leuk idee voor het Rijksmuseum in Amsterdam, namelijk de Nachtwacht verkopen”, merkt Van Beek een tikkeltje cynisch op. “Dan zijn ze bij het Rijksmuseum ook gelijk uit de problemen.” Als het daar in Amsterdam kan, kan het ook in Gouda. Maar dan met het stadhuis. Nee, J.A. van Beek is een fel opponent van verkoop. “Hier in Gouda lijken ze wel gek. Het oude stadhuis verkopen omdat ze een een nieuwe koektrommel aan het bouwen zijn. In mijn ogen een afzichtelijk gebouw. Bah!”


  Top of Page

  Twitter: De SP wil een Spoeddebat

  Hierop reageerde de Griffier via twitter met:

  Twitter: Spoeddebat over verkoop stadhuis wordt verplaatst naar St Janskerk omdat Antwerpseweg te klein is.

  Top of Page

  Weekkrant.nl: Grap krijgt vervolg (zie ook in Menu links bij "Motieven")


  Foto: Marianka Peters
  Gouda - Dat het artikel over de voorgenomen verkoop van het Goudse stadhuis een 1 april grap was, had menigeen wel begrepen. Toch had de grap volgens de bedenkers wel degelijk een serieuze ondertoon.
  Zelfs het tv-programma Eén Vandaag besteedde vrijdagavond aandacht aan de Goudse 1 april grap, die door een viertal leden van de Historische Vereniging die Goude werd bedacht. Een dertigtal verontruste Gouwenaars had gehoor gegeven aan de protestmars vrijdagavond. Daar werd pijnlijk duidelijk dat er wel degelijk iets moet worden gedaan om onze monumenten te behouden.
  “In de binnenstad van Gouda staan veel monumenten leeg. Dat is jammer want het is een armoedig gezicht.
  Arti Legi staat al vele maanden leeg en de Jeruzalemkapel heeft nog geen bestemming,”aldus Hans Suijs van Die Goude. “Straks staat ook de Moriaan leeg en over twee jaar het stadhuis. Het stadsbestuur maakt wel plannen voor een nieuw huis van de stad, maar maakt zich blijkbaar niet druk over de toekomst van het monumentale stadhuis.” Monumentendag 2011 staat in het teken van herbestemming van monumenten. Suijs riep wethouder Daphne Bergman, die vrijdagavond ook aanwezig was, op om op monumentendag met trots een bestemming voor alle leegstaande monumenten te presenteren.
  Voorts uitte Suijs zijn zorgen omtrent de leegstand van winkels en het teruglopende toerisme in Gouda. “In andere vergelijkbare oud-Hollandse steden als Haarlem, Leiden, Delft en Dordrecht groeide het bezoekersaantal in de afgelopen jaren met ruim 8% per jaar, in Gouda met 0%. Hierdoor missen we met zijn allen jaarlijks zo’n 35 miljoen. Gouda moet nu zijn kans grijpen om de stad op de kaart te zetten. Laat zien wat we in huis hebben en wat de vele verenigingen en stichtingen kunnen bijdragen. Maak er een bruisende stad van, die sneller dan anderen van het economisch herstel gaat profiteren.”

  Top of Page

  Op 1 april schonken TV zenders aandacht aan de Goudse Grap ("Een Vandaag" en RTL4)

  Top of Page