Homepage Goudse Politiek
Naar: Goudse Politiek
Laatste wijziging: 24 maart 2010


Politiek in Gouda anno 2005 en 2006

Welkom op de website van "De Spraakmakers" van Gouda.
(dit deel van de website is actief geweest tot en met 7 maart 2006). Indien nodig zou de website later weer gewekt worden. Uiteindelijk is besloten dit niet te doen.

Laatste nieuws van 7 maart 2006:
Vanaf 7 maart 2006 tot aan de samenstelling van het nieuwe college, heeft deze website geen opinie's meer opgenomen. Wel wilden we van u weten of u van mening was dat we door moesten gaan. Na bijna twee maanden hebben we de balans opgemaakt. We ontvingen tientallen reacties. Alle recties op één na waren positief over doorgaan. De ene reactie, die dat niet was bleef neutraal. Ruim de helft was zelfs sterk van mening dat we door moesten gaan.

De spraakmakers zien echter zelf geen mogelijkheid om permanent een redactie van minimaal 5 man op de been te houden. Ook niet wanneer de andere media niet die aandacht aan hetpolitieke spel geven die wij er aan zouden willn geven. Daarom is besloten af te wchten tot zich situaties voordoen die meer openlijke reacties wenselijk maken. Mocht de situatie zich voordoen dan zullen we vie de gebruikelijke perskanalen de Gouwenaar informeren. U kunt natuurlijk ook altijd af en toe deze pagina raadplegen.

Namens de spraakmakers dank voor uw regelamtige bezoeken aan deze website.

Webmaster
Hans Suijs

Overlijden van Stefan Ouboter

Op zondag 10 februari 2008 vroeg in de ochtend is Stefan Ouboter, een van de spraakmakers, overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek. We hoopten zo dat het onvermijdelijke niet zou gebeuren maar nu hebben we toch afscheid moeten nemen van deze geweldige man.
Met zijn scherpe blik en creatieve geest stond hij ook de spraakmakers op kritische wijze terzijde waarbij hij het vermogen had iedereen in zijn waarde te laten zonder de uitkomst geweld aan te doen. Hij hielp ons mee de juiste weg in te slaan en de juiste toon te vinden.
We zullen hem geweldig missen.

De Spraakmakers


P.S. De webpagina's die eerst op mijn persoonlijke website stonden en mijn persoonlijk commentaar weergaven op de situatie rond wethouder Vermeij, zijn om logistieke redenen overgebracht naar deze website.
Zie
persoonlijk commentaar.
Wilt u dat we doorgaan of stoppen?
Stoppen, het heeft geen toegevoegde waarde
Maakt me niet uit, ik zal af en toe eens kijken
Doorgaan, ik zal zeker vaker kijken
Absoluut doorgaan, het biedt een goede uitlaatklep en is een waardevolle aanvulling op het bestaand nieuws.

Bent u inwoner van Gouda?
Ja, ik ben inwoner van Gouda
Nee, ik ben geen inwoner, maar volg de ontwikkelingen

Verzenden
Mijn postcode is: (huisnummer is niet nodig!)
(Postcodegegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan verificatie.)

Druk op de knop om uw keuze te verzenden of om de gegevens in te voeren.


Uitslag Verkiezingen Gemeenteraad Gouda
Partij:
Zetels
2006
Zetels
2002
Verschil
+/-
Aantal
Stemmen
Percentage
Stemmen
Stemmen /
Kiesdeler
PVDA
10
6
+ 4
8823
27,72 %
9,70
VVD
4
6
- 2
3775
11,86 %
4,15
CDA
5
6
- 1
4001
12,57 %
4,40
GBG
2
5
- 3
2006
6,30 %
2,21
GroenLinks
3
3
0
2435
7,65 %
2,68
D66
2
3
- 1
1868
5,87 %
2,05
CU
3
2
+ 1
2537
7,97 %
2,79
SP
2
1
+ 1
2246
7,06 %
2,47
SGP
1
2
- 1
1484
4,66 %
1,63
50+
3
1
+ 2
2656
8,34 %
2,92
Totalen
35
35
0
31831
100,00 %
35,00

Kiesdeler: 31831 / 35 = 909,46

Zeteltoewijzing en restzetels
Kijkend naar de laatste kolom zou je wellicht verwachten dat de SGP door afronding op twee zetels zou uitkomen. Echter de berekening van restzetels volgt een andere procedure. Daarbij wordt eerst de kiesdeler bepaald (totaal aantal stemmen gedeeld door het aantal zetels) en eerst hele zetels toegewezen (ofwel: de laatste kollom naar beneden afgerond). De resterende zetels worden verdeeld volgens de volgende procedure: Deel het aantal stemmen van de partij door het aantal zetels plus 1. Wie het grootdte gemiddelde heeft krijgt de eerste restzetel. Hierna wordt opnieuw dit gemiddelde bepaald etc.

Lijstverbindingen
Doordat er twee lijstverbindingen zijn (CDA met CU en Groenlinks met SP), worden die verbindingen in eerste instantie als één partij beoordeeld. Hierdoor krijgt de combinatie CDA met CU een extra restzetel t.o.v. de situatie van geen lijstverbinding. Deze restzetel gaat vervolgens naar het CDA. Voor Groenlinks en SP heeft de lijstverbinding geen positief effect gehad. Zou de lijstverbinding CDA met CU er niet zijn geweest, dan zou de PVDA nog eens een extra restzetel hebben gekregen en daarmee op 11 zijn uitgekomen.Laatste nieuws van 6 maart 2006:

Op 6 maart kwamen nog twee ingezonden stukken binnen. Zie Ontvangen Post.
Jan Vermeij toont zelf aan dat hij liegt. Zie AD Groene Hart van zaterdag 4 maart 2006. (Als je liegt moet je wel je leugens onthouden!)

De krantenberichten die op 22 feruari en op 1 maart zijn verschenen en zich beperken tot een verdere toelichting op de verkiezingsprogramma's of annonceringen van spreekbeurten van landelijke politici, zullen vooralsnog niet worden opgenomen, wegens de massaliteit van het aanbod korte berichten in relatie tot de beperkte redactionele capaciteit. Nieuwsfeiten worden wel opgenomen.

Reacties op Eindrapport Spraakmakers. Slechts 4 partijen hebben de moeite genomen om te reageren. Zie reacties.

Kiezen of (ver-)delen
We vroegen de mening van de bezoekers naar Het kiezen van gemeenteraadsleden of zetels via loting aan willekeurige Gouwenaars toewijzen. We ontvingen tussen de 10 en 20 reacties (dus is de uitslag weinigzeggend). Toch een resultaat: 64% was voorstander van kiezen (71% hiervan was lid van een partij) en 36% was voorstander voor loten (75% was partijloos).Wat
"De spraakmakers", hebben met deze website een uitlaatklep gemaakt voor zichzelf. Deze website biedt ook aan Goudse organisaties en Goudse burgers een spreekbuis om hun mening over de Goudse Politiek kenbaar te maken.
We willen er meteen bij aantekenen dat we niet over een grote redactie beschikken om grootschalig alles van de Goudse politiek te volgen en van commentaar te voorzien. We zijn geen journalisten en willen dat ook niet worden. Onderwerpen die in onze ogen interessant of belangrijk zijn, zullen we naar vermogen zo goed mogelijk weergeven.

Waarom?
Na het wegvallen van de kranten Rijn en Gouwe en de Goudsche Courant zijn de mogelijkheden om nieuws over de Goudse Politiek te vernemen zeer beperkt geworden. Niet alleen omdat de nieuwe krant door de vorm van een regiokrant, slechts beperkt aandacht kan geven aan nieuws uit Gouda, maar ook omdat velen hun abonnement hebben opgezegd.
Kortom het bereik van Goudse boodschappen is minder geworden. Daarom dit medium om het gat deels te dichten.
N.B. met deze uitspraken is Ruud Witte van AD Groene hart het niet eens. Zijn weerwoord treft u aan bij "ontvangen post". of via het menu links.

Wie?
'Wie zijn de spraakmakers?', zult u wellicht denken. De Sraakmakers zijn opgericht op verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders teneinde de interactiviteit tussen burgers en de politiek te bevorderen.
Meer informatie over deze groep Goudse burgers kunt u vinden via "Spraakmakers". of via het menu links.

Hoe?
Hoe reageren? heel simpel schrijf een mail aan ons. Wilt u een artikel plaatsen in onze sprekershoek, schrijf dan een artikel van de omvang van het eerste voorbeeld. Voeg dit als een bijlage bij een mailbericht toe of zet het korte artikel in het mailbericht.

Wegwijs:
Artikelen worden alleen geplaatst indien de afzender zich met naam en (post)adres bekend heeft gemaakt. De naam van de inzender komt in principe onder het artikel te staan. De Spraakmakers houden zich het recht voor het artikel te redigeren en in te korten. Foto's kunnen digitaal worden aangeleverd. Zorg er s.v.p. voor dat de foto's niet groter zijn dan ca 200K. Of stuur ze op CD per post naar ons secreatariaat.

We zijn bereikbaar via info@goudsepolitiek.nl of per post via: secretariaat Spraakmakers, Nieuwehaven 274, 2801 EE Gouda

Top of Page

Namens de spraakmakers wens ik u graag een gezond en voorspoedig 2006.

De Goudse politici wordt bovendien veel wijsheid toegewenst; we zitten bij het begin van het nieuwe jaar immers altijd boordevol goede voornemens.

2006 wordt, politiek gezien, een bijzonder jaar. Er zijn dan immers weer gemeenteraadsverkiezingen.
De burgers van Gouda kunnen zich dan ook reeds nu verheugen op de aandacht die de aspirant raadsleden en wethouders hebben voor al hun suggesties, problemen, ideeën, kritiek enz.

Helaas is de dag van de verkiezingen meestal het eindpunt van deze zichtbare aandacht.
De gekozenen hebben het vanaf die dag een kleine 4 jaar ontzettend druk met vooral zichzelf.

De spraakmakers willen dat dit verandert.

Ook na de verkiezingen moet de aandacht van politici voor de burger de motor van het politieke bedrijf zijn. Raadsleden en wethouders zullen dan ook hierop blijvend worden aangesproken via de site www.goudsepolitiek.nl.

Graag tot ziens in 2006.

Ronald Blitz.

Ronald Blitz, voorzitter van de Spraakmakers
Ook uw bijdrage is van harte
Welkom

Top of Page