Homepage Goudse Politiek Laatste wijziging: 02 April 2011


Open brief aan burgemeester Cornelis


Gouda 2 april 2011

Geachte burgemeester, beste Wim,

Ik hoop dat je onze 1 aprilgrap over het stadhuis hebt kunnen waarderen. Ons doel was aandacht te vragen voor het ontbreken van een plan van herbestemming van het oude stadhuis, terwijl "het huis van de stad" bijna gereed is. Monumentendag van dit jaar staat juist in het teken van herbestemming van monumenten. De bedenkers zijn blij met de media-aandacht in de kranten en op de TV, omdat dit eens een positief beeld over Gouda met haar cultuurhistorisch belangrijke monumenten geeft.

In het oude stadhuis ontvingen vanmorgen een dertigtal Gouwenaars een diploma Goudologie. Daarmee is de stad nu ongeveer 400 cultuurhistorische ambassadeurs rijk.

Na afloop werd ik aangesproken door twee vrijwilligers van de Historische Vereniging die Goude, die op zaterdag het stadhuis openstellen voor de bezoekers aan de stad. Zij beklaagden zich over de inmiddels bijna lege vitrines. De schenkingen van de zustersteden aan de stad, zouden volgens een ambtenaar verplaatst zijn naar jouw werkkamer of het bestuurscentrum in de marktpassage. Daarmee lijkt de vermeende onverschilligheid van het stadsbestuur ten opzichte van ons cultureel erfgoed, geen grap meer, maar pijnlijke realiteit te zijn.

Een van de vrijwilligers heeft 'om niet' een keurige beschrijving gemaakt van alle ruimtes en datgene wat er te zien is. Deze zijn per ruimte op geplastificeerde kaarten gezet ten behoeve van de bezoekers. Deze inspanningen zijn in één klap tenietgedaan door deze operatie.

Ook Marjon Roelofs, die in 2010 een publicatie over de collectie van het stadhuis maakte, ziet nu dat haar werk voor een belangrijk deel waardeloos is geworden, c.q. niet meer actueel is. Dit terwijl zij juist het dynamische geheel van de geschonken voorwerpen zo prees. Haar boekje is door de gemeente uitgegeven.

De lege plekken zijn deels gevuld met een in slechte staat verkerend middelmatig servies van Goedewagen, waar zichtbaar stukjes vanaf zijn. Een aanfluiting. Gravures en schilderijen zijn ook verdwenen. Een ander toonbeeld van onzorgvuldigheid is het feit dat wel de oorkonde met zegel, behorende bij een zwaard uit onze zusterstad Solingen, is gebleven maar dat het bijbehorende zwaard is verdwenen. Mogelijk is het zwaard nodig om in het bestuurscentrum knopen door te hakken over de bezuinigingen?

De overige oorkondes hangen op onverantwoorde wijze in het licht.

Schenkingen aan de stad horen in het oude huis van de stad. Ze zijn niet bedoeld voor de werkkamer van een zittende burgemeester.

Het ontbreken van enige communicatie met de organisatie van vrijwilligers komt nogal arrogant over.

Mocht dit alles het werk zijn van een overijverige ambtenaar, dan hoop ik dat hij voor straf verplicht wordt op de vrije zaterdag een cursus Goudogie te volgen. Mocht het jouw eigen idee/opdracht zijn geweest, dan reken ik op je deelname aan dezelfde cursus medio september 2011.

Met een late knipoog naar 1 april, doe ik je mijn vriendelijke groeten,

Hans Suijs
op persoonlijke titel

Top of Page

Het antwoord:

This is an automatically generated Delivery Status Notification.

THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY.

YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE.

Delivery to the following recipients has been delayed.

w.m.cornelis@gouda.nl

Top of Page