Homepage Spraakmakers Laatste wijziging: 4 februari 2006

VVD-perikelen
Een overzicht aan de hand van krantenartikelen

Jan van Dijk en Jan van Ingen van de VVD-fractie foto: Hans Suijs Verreweg het meest 'spraakmakend' in de afgelopen raadsperiode was het conflict binnen de VVD. Het speelde in de periode eind mei tot en met september 2005.

De fractie, gesteund door de wethouder, kregen het met het partijbestuur aan de stok. Waarover? Dat werd niet geheel duidelijk. In de kranten verschenen wel enige klachten over het bestuur, maar ook werd bij herhaling de suggestie gewekt dat het verkiezen van Laura Werger als lijsttrekker in plaats van Jan van Ingen de hoofdreden was van deze plotseling ontstane ruzie. De fractie en de wethouder ontkenden dit telkens.

Vast staat dat in de maanden voorafgaande aan de verkiezing van de lijsttrekker, geen enkele vorm van kritiek op het afdelingsbestuur is ingebracht op ledenvergaderingen of in de krant. Ook is geen correspondentie hierover bekend geworden.

Het afdelingsbestuur en de commissie van goede diensten hebben niet tijdig gecommuniceerd naar de zes fractieleden, maar ook de fractie heeft niet zelf de telefoon gepakt en een afspraak gemaakt. Het proces van verwijdering ging daardoor onverminderd voort. Op een gegeven moment ontstaat zo een situatie dat geen van beide partijen nog iets kunnen of willen.


De fractie kon in ieder geval niet meer terug en trad uit. Ze besloot ook om niet onder de naam OGG (Onafhankelijke Groep Gouda) de verkiezingen in te gaan.

De wethouder koos voor een 'spagaathouding' om tot op het laatst te kunnen inschatten bij welke partij hij de meeste kans kreeg om als wethouder herverkozen te worden.

Het partijbestuur deed heel weinig, bleef stilzitten, haalde de aanvankelijk dissidente wethouder als een 'verloren' zoon binnen, stelde hem voor als tweede op de lijst en overleefde daarmee een crisis.

Aan de hand van zoveel mogelijk krantenknipsels volgt hier een chronologische samenvatting:
(Volgens ons geeft het artikel van
NRC van 14-09-2005 snel een volledig inzicht in de gehele situatie).

Ook op de website van de VVD zijn een aantal krantenartikelen weergegeven. Dat werd ons verteld tijdens de nieuwjaarsreceptie van 6 januari. Een poging om de volgende dag die bladzijde te bereiken gaf de volgende foutmelding:

Mislukt
Er is van alles en nog wat misgegaan, probeer het later opnieuw.

Dat lijkt ons een prima advies voor deze partij!

Voor een aantal posters zie Billboard

Datum: Gebeurtenis:
14-09-2005 Let op: Aanvullingen na 14 september staan in een een TWEEDE TABEL Deze gegevens zijn ons toegezonden door Dirk van den Arendt en bevatten ook artikelen van vóór deze datum (RTV-West).
26-05-2005 Op donderdag 26 mei 2005 is er een algemene ledenvergadering van de VVD met als resultaat de verkiezing van Laura Werger als lijsttrekker. Toen tweemaal de stemmen staakten werd via het lot (“een muntje”) de winnaar bepaald. Veel oudere VVD-ers zijn op dat moment zichtbaar ontstemd en verlaten de bovenzaal van De Zalm.
Pas veel later op 21 juni komt het conflict naar buiten via een mededeling in de brievenbus van alle leden van de VVD afdeling Gouda. Op 22 juni geven de kranten hiervan melding voorzien van enig achtergrondcommentaar. Zie de volgende artikelen (Deze zijn ook hieronder in de tabel te vinden): VVD-fractie stapt uit de partij ; Verklaring van de VVD-fractie ; ‘Steun aan het college staat voorop'.
27-05-2005 Al op 27 mei 2005 (om 0:59 uur) geeft Jan Vermeij, wethouder voor de VVD, aan de leden van de fractie door dat er een procedurefoutje is gemaakt bij de stemming op 26 mei (het aantal leden van de commissie van stemopneming had minimaal 3 moeten zijn in plaats van 2.) Jan Vermeij en de zes vinden een viertal leden van de partij bereid om hierover protest aan te tekenen bij de Kamercentrale en hoofdbestuur van de VVD. Zie krantenartikel van 22 juni: VVD-bestuur betreurt besluit.
28-05-2005 Op 28 mei komen wethouder Vermeij en de zes leden van de fractie in het appartement van Jan van Dijk bijeen om een strategie te bespreken. Later (op 22 september, tijdens de Algemene LedenVergadering van de VVD) zal Jan Vermeij tot tweemaal toe hardnekkig ontkennen daarbij aanwezig te zijn geweest. (Hierop komen we in een ander artikel terug!)
tot 15-06-2005 In de periode van 2 juni tot 15 juni is door deze groep gewerkt aan de verklaring die op 21 juni bij alle leden van de VVD in de brievenbus is gestopt.
21-06-2005 Op 21 juni 2005 ontvangen alle VVD-leden in de loop van de avond een brief van de fractie. Hierop ontstaan de volgende dag een aantal krantenartikelen:
22-06-2005 VVD-fractie stapt uit de partij
22-06-2005 Verklaring van de VVD-fractie
22-06-2005 ‘Steun aan het college staat voorop'.
22-06-2005 VVD betreurt het besluit.
22-06-2005 In een ander artikel van 22 juni 2005: Vermeij: Toekomst onzeker, verklaart Jan Vermeij zich solidair met de zes fractieleden, die op 1 juli zullen uitreden.
23-06-2005 De college partijen reageren op het nieuws: Collegepartijen zijn verbijsterd
23-06-2005 Reactie van partijvoorzitter Han Foppen: 'Verkiezing van lijsttrekker Werger oorzaak breuk'
23-06-2005 Commentaar van de Goudsche Courant
23-06-2005 Scheuring VVD 'heel triest' tekent Ruud de Witte van de Rijn en Gouwe op uit de monden van de fractievoorzitters.
23-06-2005 Boze reactie van een VVD-lid: 'de smaak van verbitterd groepje overheerst'
ca 23-06-2005 Ruim een week voorafgaand aan de ALV van 30 juni, beginnen een aantal leden van de fractie openlijk te overwegen om naar deze vergadering toe te gaan en daar hun kritiek toe te lichten en te staven. Een van de zes leden van de fractie zou zelfs al een toespraak op schrift hebben gesteld. Tijdens het fractieberaad, vermoedelijk op 23 juni wordt dit besproken. Jan Vermeij zou de fractieleden deze stap ten sterkste hebben ontraden: “daar komt alleen maar heibel van”. Hij zou op de vergadering het standpunt van de fractie wel verdedigen. Aldus verklaringen van meerdere VVD-leden. Deze verklaringen zijn later ook herhaald door Jan van Dijk in het krantenartikel van 30-08-2005
24-06-2005 De open brief aan de fractieleider Jan van Ingen wordt integraal afgedrukt in de Goudsche Courant.
ca 27-06-2005 Op maandagavond is er, op verzoek van Groen Links, tijdens de vergadering van de gemeenteraad een interpellatie over de VVD-crisis.
28-06-2005 Groen Links geeft zijn mening over het aanstaande uittreden van de fractie van de VVD en betitelt het als wordt zetelroof.
29-06-2005 De fractie van de VVD geeft nog voor de extra Algemene LedenVergadering aan dat ze zullen gaan uittreden.
30-06-2005 Wethouder Vermeij heeft zijn positie nog niet bepaald. Dat schrijft Hans van Raalte in de Goudsche Courant.
30-06-2005 Op 30 juni 2005 Is er een extra Algemene Ledenvergadering. In de opening wordt aan Jan Vermeij gevraagd welke van de 9 kritiekpunten van de fractie hij onderschrijft of verwerpt. Hij geeft daar dan geen antwoord op. De vergadering stemt positief over de instelling van Commissie van Goede diensten, waarin geen leden van de afdeling Gouda zullen komen. Tevens spreekt de vergadering een afkeuring uit over het gedrag van de fractieleden. Beide stemmingen heebben een overtuigende meerderheid gekregen, doch kregen niet de steun van wethouder Vermeij. Hierna spreekt, aan het eind van de vergadering Jan Vermeij zich uit en zegt lid van de afdeling Gouda te blijven. Een en ander over deze vergadering is terug te vinden in een drietal artikelen:
01-07-2005 Een ruime meerderheid van de lezers zegt: Opstappen van VVD'ers onjuist.
01-07-2005 VVD Gouda zoekt hulp, door het instellen van een commissie van goede diensten.
01-07-2005 In de vergadering kwamen de lesen tot een Motie van afkeuring voor opgestapte VVD-fractie.
02-07-2005 Jan Vermeij doet nog een poging om als VVD-wethouder aan te blijven door de fractie te bewegen het besluit tot uittreden uit te stellen.
02-07-2005 Jan van Ingen geeft aan dit verzoek te zullen overwegen. Hierna stopt iedere communicatie tussen Jan Vermeij en de fractie. Een afspraak om bij te praten wordt door Jan Vermeij afgezegd. Een tweede poging tot overleg in juli (voor de vakantieperiode) wordt beantwoord met: “van het verzoek geen gebruik te willen maken” ook schrijft hij nog wel: “ik respecteer nog steeds de verklaring (van 21 juni?)”
08-07-2005 De fractie blijft bij haar besluit om uit te treden.
13-07-2005 Open brief van GroenLinks, waarin ze Vermeij vragen om nu kleur te bekennen (óf OGG óf VVD).
13-07-2005 Vermeij (VVD) peinst niet over opstappen en bekent geen kleur.
16-07-2005 Wim Hommels concludeert dat sprake is van een Klassiek gevecht om de macht.
18-07-2005 Adri Melaard (VVD) concludeert dat sprake is van diefstal van zetels.
18-07-2005 Oud-politici blijven het Goudse nieuws volgen.
15-08-2005 Extra raadsdebat over WD-crisis overwogen.
17-08-2005 Animo voor extra raad over VVD-crisis.
18-08-2005 Extra raadsdebat over VVD-crisis.
30-08-2005 Ex-VVD'ers: We horen niets van partijbestuur. Daarnaast vertrouwen ze erop dat wethouder Vermeij consequent hun zijde zal blijven kiezen.
31-08-2005 Wethouder Vermeij blijft binnen de VVD. Hij ziet de kritiek op het afdelingsbestuur, die hij aanvankelijk deelde met de zes, nu toch anders.
06-09-2005 Positie Vermeij wankel. Hij heeft nog niet de steun van de raad gevraagd. Als men zijn werk waardeert kunnen de 19 overblijvende "collegezetels" hem rustig steunen en mag hij dus blijven. Ondanks eventueel ontbrekende steun OGG!
07-09-2005 Wethouder Vermeij treedt af. De raad betreurt het, maar heeft niet de reddende hand uitgestoken. Had hij niet meer de steun? Of ziet men nu al electorale winst? De VVD-commissie van goede diensten heeft nog steeds niets gedaan! Te laat, dom of opzet?
07-09-2005 Geen nieuwe partij voor Onafhankelijke Groep GOUDA. Men gaat gewoon door tot maart 2006.
10-09-2005 ‘Ik heb geen deukje, ik ben gloednieuw’ Een intervieuw met Jan Vermeij: 'Aftreden is nog niet te bevatten'
13-09-2005 Reactie van lezers (1) Els Scholten. Jan moet zijn zegeningen gaan tellen en zich gaan richten op andere zaken die zijn hart hebben.
13-09-2005 Reactie van lezers (2) Actiegroep Westrand Gouda Piet Olgers, Marion Verheul en Willem Janzweert geven aan blij te zijn met zijn vertrek
14-09-2005 VVD ruziede zichzelf uit gemeenteraad In Gouda is de hele VVD-fractie deze zomer uit de partij gestapt. Ook de VVD-wethouder vertrok vorige week. Van interne ruzie tot politieke soap.
14-09-2005 Aanvullingen na 14 september Ons toegezonden door Dirk van den Arendt. Deze serie begint met een tweede tabel. Er staan ook artikelen van vóór deze datum in (RTV West).


Top of Table1

(woensdag 22 juni 2005 Goudsche Courant)

VVD-fractie stapt uit de partij


GOUDA | De zes gemeenteraadsleden van de Goudse VVD-fractie zijn wegens gebrek aan vertrouwen in het bestuur uit de partij gestapt. Onder leiding van fractievoorzitter Jan van Ingen gaat het zestal vanaf 1 juli verder als Onafhankelijke Groep Gouda.

De komende maanden beraadt het zestal zich erop of volgend jaar ook met deze nieuwe groepering aan de gemeenteraadsverkiezingen zal worden deelgenomen.
In een gisteravond uitgegeven verklaring zeggen de zes uitgetreden raadsleden dat er sprake is van een 'gebrek aan vertrouwen in het partijbestuur'. Dit partijbestuur heeft volgens de zes raadsleden 'geen inzicht getoond in de bestuurlijke belangen van Gouda'.

In een toelichting zegt Van Ingen, dat het partijbestuur geregeld aandrong op het innemen van andere standpunten in de gemeenteraad. "Daar konden wij ons niet in vinden, omdat die het bestuursakkoord voorop."
Dat blijft het ook de komende periode. De zes VVD'ers verklaren dat zij zich volledig achter dat bestuurakkoord blijven opstellen.

Dat hebben zij het college van B en W en de collegepartijen PvdA, CDA, ChristenUnie/SGP en D66 gisteravond ook meegedeeld. Bij de interne problemen speelde ook de verkiezing van een nieuwe lijsttrekker een rol. Dat gebeurde eind mei. Tussen de kandidaten Van Ingen en bestuurslid pr-zaken Laura Werger staakten de stemmen. Laatstgenoemde werd bij loting gekozen. De zes opgestapte raadsleden legden zich bij die verkiezing neer, maar zij hadden wel problemen met de onervarenheid van Werger op het gebied van de gemeentepolitiek.

Overigens blijkt deze verkiezing niet volgens de juiste procedure te zijn afgehandeld. De Kamercentrale van de VVD heeft bepaald dat er een nieuwe verkiezing moet komen. Die vindt plaats tijdens een nieuwe ledenvergadering op 30 juni. Van Ingen is dan geen kandidaat meer.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(woensdag 22 juni 2005 Goudsche Courant)

Verklaring van de VVD-fractie


GOUDA l De zes uit de WD gestapte raadsleden hebben gisteravond de volgende verklaring afgelegd:
"Jan van lngen, Menno Toxopeus, Astrid van Fersel, Jan van Dijk, Cees Wouters en Kees Thiiemen, allen lid van de VVD gemeenteraadsfractie van Gouda, verklaren hierbij in het belang van het bestuurlijk evenwicht en de vele ontwikkelingen in de gemeente Gouda dat zfj vertrouwen hebben in het college van B en W van de de gemeente Gouda en dat zij bet Bestuursakkoord 2002 - 2006 onderschrijven, maar dat zij vanaf l juli 2005 gezamenlijk zullen optreden als Onafhankelijke Groep Gouda.

Ondergetekenden zien zich ondanks vele pogingen om te komen tot verbeterde samenwerking genoodzaakt dit besluit te nemen vanuit de overtuiging dat het VVD-partijbestuur Gouda geen inzicht heeft getoond in de bestuurlijke belangen van Gouda, waardoor een duurzaam gebrek aan vertrouwen in dit bestuur is ontstaan.

De Onafhankelijke Groep Gouda zal zich in de komende twee maanden beraden over deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de periode 2006- 2010 en over de mogelijke oprichting van een zelfstandige Goudse partij.

In ieder geval zal de Onafhankelijke Groep Gouda alle verplichtingen aangegaan voor de gemeenteraadsperiode 2002 - 2006 nakomen. Ze spreekt de wens uit op dezelfde collegiale voet met de leden van de gemeenteraad Gouda en de leden van het college van burgemeester en wethouders samen te blijven werken in het gezamenlijk belang van onze stad Gouda, haar burgers en de medewerkers van de gemeente.”

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(woensdag 22 juni 2005 Goudsche Courant)

‘Steun aan het college staat voorop'


door Hans van Raalte GOUDA | "Wij blijven onze volledig steun verlenen aan het college van burgemeester en wethouders, Het bestuursakkoord staat voor ons voorop. Daar blijven wij ons aan houden, Niet meer als WD-fractie maar als onafhankelijken."

Volgens Jan van Ingen, de leider van de uit de VVD getreden Onafhankelijke Groep Gouda, wordt vooral die loyaliteit aan het huidige stadsbestuur door het college en door de coalitiepartijen PvdA, CDA, Christen Unie/SGP en D66 zeer gewaardeerd en belangrijk gevonden.

Van ingen: "Er wachten Gouda de komende tijden hele belangrijke zaken, zoals Westergouwe, de spoorzone en de wijkontwikkeling. We hebben een bestuursakkoord en dat willen wij trouw blijven." Die 'wij' zijn de zes VVD-dissidenten Astrid van Eersel, Menno Toxopeus; Kees Thieme, Jan Wouters, Jan van Dijk en dus Jan van lngen.

Van Ingen: "Tijdens overleg tussen bestuur en fractie vroeg het bestuur ons over bepaalde gemeentelijke zaken soms standpunten in te nemen, die niet strookten met het bestuursakkoord. Daarvan hebben wij steeds gezegd: dat kan niet, want wij hebben ons te houden aan de afspraken met de andere collegepartijen. Daar waren we niet vanaf te brengen." De zes raadsleden kregen steeds minder vertrouwen in het plaatselijke partijbestuur. Dat is een slepend proces geweest, aldus Van Ingen. Jaarverslagen kwamen niet op de agenda, standpunten van de fractie worden niet gedeeld en volgens de zes fractieleden werd er nauwelijks iets gedaan aan voorbereidingen voor de verkiezingen. "Er is gesproken over het opstappen van het bestuur, Allerlei bemiddelaars zijn ingeschakeld, zoals een mediator en de Kamercentrale van de partij. Het hielp allemaal niets. Toen hebben we onze verantwoordelijkheid genomen, Uit de partij stappen was voor ons nog de enige mogelijkheid."

Daarbij speelde ook nog de kwestie van het kiezen van een nieuwe lijsttrekker. Dat was nog vóór de breuk. Er werd al in vroegtijdig een lijsttrekker gekozen, op de ledenvergadering van 26 mei. Na lang aarzelen stelde Van Ingen zich weer kandidaat. Tegenkandidaat was Laura Werger, bestuurslid pr-zaken. De stemmen staakten en Werger werd toen bij loting gekozen.

Van Ingen ontkent dat die verrassende benoeming de aanleiding is geweest voor het opstappen van de zes fractieleden. "Het is wel iemand zonder enige kennis van de gemeentepolitiek, maar we accepteren die verkiezing."

De VVD-Kamercentrale bepaalde dat de verkiezing moet worden overgedaan vanwege een onjuiste procedure. Dat gebeurt tijdens een nieuwe ledenvergadering op 30 juni, Maar dan is Van Ingen geen kandidaat meer en zijn de zes uit de partij getreden raadsleden er niet meer bij, Tenzij het bestuur in die tussentijd nog een geslaagde lijmpoging doet. Maar dat lijkt er niet in te zitten.

Van Ingen: "We gaan niet vooruitlopen op die ledenvergadering. De komende maanden gaan wij ons erop beraden wat we gaan doen: Als aparte groep aan de verkiezingen deelnemen of niet."

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(woensdag 22 juni 2005 Goudsche Courant)

VVD-bestuur betreurt besluit


GOUDA | Het VVD afdelingsbesluur betreurt het besluit van de zes raadsleden om uit de partij te stappen in hoge mate. "Het is uitermate treurig dat het zo is gelopen", reageert bestuurslid pr-zaken Laura Werger. Zij bevindt zich in een moeilijke positie, omdat zij een maand geleden door de leden werd gekozen tot de nieuwe lijsttrekker voor de komende raadsverkiezingen. Zij versloeg, na het staken van de stemmen, bij loting de huidige fractievoorzitter in de raad Jan van Ingen. Overigens was de verkiezingsprocedure niet juist en wordt de verkiezing 30 juni overgedaan.

Werger: "Er is nu een geheel nieuwe situatie ontstaan. Dit is natuurlijk heel slecht voor de partij, maar we zullen het aan de leden voorleggen, Of een allerlaatste lijmpoging nog zin heeft? Zeg nooit nooit."

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(woensdag 22 juni 2005 Goudsche Courant)

Vermeij: Toekomst onzeker


GOUDA | VVD-wethouder Jan Vermeij zal zich de komende maanden op zijn toekomst als gemeentebestuurder beraden nu de voltallige liberale raadsfractie zich van de partij heeft afgescheiden, Aan opstappen wil hij voorlopig nog niet denken, zegt hij in een eerste reactie op de ontstane situatie.
"De gemeenteraad heeft mij als wethouder gekozen en de fractie heeft recent benadrukt mij hoe dan ook te zullen blijven steunen.

In het nieuwe duale stelsel ben ik, in tegenstelling tot vroeger, officieel geen lid van de fractie. Dat zij zelfstandig verder gaan, betekent dus niet dat ik ze daarin direct hoef te volgen. Ik ga mijn mogelijkheden verkennen, in het belang van de VVD, maar zeker ook de fractie." Vermeij zag de in de Goudse bestuurlijke geschiedenis unieke politieke afsplitsing de afgelopen tijd aankomen. "Ik woon de fractie- en ledenvergaderingen van de VVD hij. Daar zag ik de onvrede langzaam groeien, De fractieleden hebben mij voortdurend van alles op de hoogte gehouden.

Deze, wat mij betreft definitieve verwijdering, kwam dus niet als donderslag bij heldere hemel. Hun stap is heel begrijpelijk en ik sta achter het besluit dat is genomen."
Onmiskenbaar dieptepunt was wat hem betreft de algemene VVD-ledenvergadering van 26 mei, waar Laura Werger 'op een zeer klungelige manier' tot nieuwe lijsttrekker werd gekozen.
"Dat is met het opwerpen van een muntje bepaald. Die werkelijk prehistorische methode is direct daarop aangekaart hij het hoofdbestuur en de kamercentrale van de VVD en vervolgens terecht nietig verklaard. Op 30 juni moet de verkiezing worden overgedaan tijdens een algemene leden vergadering."
(red.: Niet de methode is nietig verklaard, maar het feit dat de stemopnemingscommissie maar 2 in plaats van de voorgeschreven 3 leden bevatte)

Vermeij zegt de afgelopen tijd te hebben geprobeerd te bemiddelen in het schisma, oftewel de 'scheiding der geesten'. "Het bleek echter onmogelijk om consensus te bereiken." Hij noemt de stap van de zes VVD'ers definitief en steunt hun keuze, zonder daarbij overigens het partijbestuur te willen afvallen. "Ik besef dat een lastige situatie is ontslaan en dat ik feitelijk tussen het partijbestuur en de fractie in ben komen te staan. Het zal voor mij laveren worden tussen fractie en bestuur.
Een lastige situatie, waar ik de vlag nooit voor zal uithangen.

Vaststaat dat de fractie heeft benadrukt het volste vertrouwen in mij als wethouder te hebben," Of toekomstige bemiddelingspogingen nog zin hebben? Ik ben er nog niet over uit of ik dat zou moeten doen. Of een positief resultaat in het verschiet ligt, is de grote vraag. Terug naar de oude situatie lijkt me onmogelijk."

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(donderdag 23 juni 2005 Goudsche Courant)

Collegepartijen zijn verbijsterd


GOUDA | De vier partijen waarmee de VVD in Gouda in het college zit, zijn verbijsterd over de stap van hun coalitiepartner. Maar tegelijkertijd zijn zij blij dat de zes als onafhankelijke groep doorgaande raadsleden het bestuursakkoord trouw blijven.

"We wisten van de problemen", reageert PvdA-fractie voorzitter Ria Caljouw, "maar deze stap van de VVD-ers had ik toch niet voor mogelijk gehouden. Eigenlijk had ik eerder stappen van het partijbestuur verwacht."
CDA-fractie voorzitter Marco Kastelein spreekt vooral ook van een menselijk drama, "Ze hebben zich jaren volgens hun liberale dealen ingezet voor de VVD. Dan is het toch treurig als dat zo eindigt."
Gelijke reacties komen van de Christen Unie/SGP (Harro Janssen) en D66 (Siebrand Miedema).
De vier partijen zijn dus vooral blij met de loyale opstelling van de zes ex-VVD'ers.

"Dat is heel belangrijk voor het beleid van ons stadsbestuur. En daardoor hoeft er ook niets te veranderen aan de positie van VVD-wethouderJan Vermeij", zo is de algemene teneur van de reacties. Overigens zou de coalitie het ook zonder de steun van de zes ex-VVD'ers redden, zo benadrukt Janssen. "De overige vier partijen vormen dan nog steeds een meerderheid (met 19 van de 35 stemmen). Maar het is goed dat we hun steun behouden", meent Janssen.

Lastig. Hoe het straks moet bij de verkiezingen en de daaropvolgende college-onderhandelingen is voor de meesten nog niet duidelijk. Caljouw; "Ze willen met een eigen lijst meedoen. Het is lastig om te voorspellen hoe dat uitpakt en met wie je straks de besprekingen moet beginnen." De woordvoerders van PvdA, CDA, ChrlstenUnie en D66 weten niet hoe een dergelijk conflict binnen hun eigen partij zou worden opgelost, Ze beschouwen dit wel als een erg forse stap.

"Het partijbestuur van de VVD had zich misschien meer bewust moeten zijn van het bestuursakkoord, waaraan hun fractie gebonden was", meent Caljouw. "Bemiddeling heeft kennelijk niet geholpen. En als dan het bestuur niet opstapt, blijft er voor een fractie weinig anders over", begrijpt Kastelein.'

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(donderdag 23 juni 2005 Goudsche Courant)

'Verkiezing van lijsttrekker Werger oorzaak breuk'


Door Hans van Raalte
GOUDA | De verkiezing van de betrekkelijke nieuwelinge Laura Werger als lijsttrekker van de WD is volgens partijvoorzitter Han Foppen toch de belangrijkste reden voor het opstappen van de zes raadsleden onder leiding van de verslagen kandidaat Jan van Ingen.

"Natuurliijk waren er de afgelopen maanden verschillen van mening tussen de zes fractieleden en het partijbestuur, maar van een echte vertrouwenscrisis is mij nooit iets gebleken." Voorzitter Foppen beweert zelfs, dat het partijbestuur de fractie steeds heeft gesteund waar het ging om het gemeentebeleid. Fractievoorzitter Van Ingen beweerde gisteren in deze krant, dat het partijbestuur zich bemoeide met de opvattingen van de fractie in de gemeenteraad en dat het partijbestuur diverse keren had aangedrongen op een ander standpunt. Foppen bestrijdt dit. "We hebben ons altijd afzijdig gehouden van de inhoudelijke politieke standpunten. Voor mij persoonlijk geldt dat zeker. Ik heb te weinig verstand van de gemeentepolitiek en het beleid."

Volgens Foppen is de nederlaag bij de verkiezing van een nieuwe lijsttrekker bij Van Ingen heel hard aangekomen. "Dat kan "ik me ook wel voorstellen, want dat is natuurlijk een teleurstelling als je je zoveel jaren keihard voor de fractie hebt ingezet. Maar dat verandert nu eenmaal niets aan die uitslag. Een paar dagen later ontving het partijbestuur een brief van Van Ingen, waarin hl) verklaarde dat hij die nederlaag toch wel zag als een soort motie van wantrouwen voor het gevoerde beleid van de fractie, De andere fractieleden voelden dat net zo. Ze kondigden toen aan dat ze overwogen om uit de partij te stappen."

Partijvoorzitter Foppen betreurt het in hoge mate dat het ook daadwerkelijk zo ver is gekomen. "Voor de zes raadsleden is het natuurlijk een persoonlijke tragedie en voor de partij is dit een hele treurige gang van zaken." Voor het partijbestuur is geen moment de vraag aan de orde geweest of het bestuur had moeten aftreden. "Nee, dat is zeker geen optie geweest. Er is lang over deze zaak gepraat. Er zijn ook bemiddelingspogingen geweest, maar het is toch echt een zaak van deze zes raadsleden."

De raadsleden hebben hun aftreden aangekondigd per l juli. Een dag eerder is een nieuwe ledenvergadering, waarin de verkiezing van de lijsttrekker wordt overgedaan vanwege onregelmatigheden de eerste keer. De loting na het staken der stemmen was overigens niet die onregelmatigheid, benadrukt Foppen. "Het staat in het reglement dat er bij het staken van de stemmen onmiddellijk moet worden geloot, Nee, er zaten te weinig leden in het stembureau."

Volgens Foppen staan er voldoende mensen met kwaliteit op de ontwerp-kandidatenlijst (groslijst) en in Werger heeft het bestuur het volste vertrouwen. "We hebben goede mensen en Werger is een nieuw gezicht, Het is goed om een nieuw, jonger smoel naar buiten te hebben. Dat kan meer jongere kiezers trekken. De VVD is in Gouda wel aan verjonging toe, Maar dat had wat ons betreft niet met het opstappen van een hele fractie hoeven te gebeuren. Of een lijmpoging nog denkbaar is? Of de zes nog welkom zijn als ze zich bedenken? Dat is aan de ledenvergadering."

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(donderdag 23 juni 2005 Goudsche Courant)

COMMENTAAR
Unieke stap van de VVD in Gouda


De VVD in Gouda heeft met het uit de partij treden van de gehele (zesmans)raadsfractie gezorgd voor een unicum, in elk geval in de Goudse politiek maar mogelijk ook landelijk. Het uittreden van individuele leden uit een fractie is wat gangbaarder, al is dat de laatste dertig jaar in Gouda ook maar twee keer gebeurd (Suurheek uit de PvdA in de jaren tachtig en Van der Zwaan uit GBG in de jaren negentig).

Als een hele raadsfractie ervoor kiest om uit de partij te treden, dan moet er wel sprake zijn van een geweldige vertrouwensbreuk tussen die fractie enerzijds en bestuur en ledenvergadering anderzijds. Het is nogal wat om een partij te verlaten, Voor de zes VVD-raadsledcn betekent dat een breuk met de liberale beginselen van de partij en dat is iets waarvoor de meesten zich toch vele jaren hebben ingezet.

Is er nu echt sprake van zo'n geweldige vertrouwensbreuk? Dezes raadsleden noemen dat als belangrijkste reden voor hun opstappen. De partijvoorzitter meent daar echter vraagtekens bij te moeten zetten. Volgens hem is de nederlaag van fractievoorzitter Van Ingen bij de verkiezing van een nieuwe lijsttrekker de ware reden. Van Ingen en de zijnen zagen die nederlaag toch meer als een motie van wantrouwen voor het door de fractie gevoerde beleid.

Het uit de partij treden is wel een forse stap. Zo fors dat een weg terug nauwelijks meer mogelijk lijkt. Het zestal gaat ais onafhankelijke groepering verder in de raad en overweegt ook om volgend jaar als groepering deel te nemen aan de verkiezingen. De vraag is of ze voldoende bekendheid genieten om straks een kans te maken om als raadslid te worden herkozen.
Dat lijkt niet aannemelijk. Maar weinig Gouwenaars zullen iets hebben met de namen Van Ingen, Toxopeus, Van Eersel, Wouters, Van Dijk en Thieme, Kiezers stemmen toch vooral op een partij, GBG'er Anton Wassenaar misschien uitgezonderd. Wellicht haalt het zestal één zeteltje en krijgt de vernieuwde WD het gebruikelijke aantal stemmen. Dat betekent dat daar een vrijwel geheel nieuwe fractie komt met vermoedelijk onervaren politici. Dat kan verfrissend werken, maar of de uitgetreden raadsleden dat nu willen? Of laat de aangekondigde datum van uittreden (1 juli, daags na de ledenvergadering, toch nog een ontsnappingsgaatje over?

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(donderdag 23 juni 2005 Rijn en Gouwe)

Scheuring VVD 'heel triest'
Afsplitsing zonder gevolgen voor samenwerking coalitie


Door Ruud F. Witte
GOUDA - De Goudse politiek is verbijsterd en verrast over de afsplitsing binnen de WD. De scheuring wordt ook 'heel triest' genoemd. Een enkeling zegt geweten te hebben dat er 'iets' speelde binnen de partij, maar dat de gehele fractie uit de VVD-afdeling stapt en een Onafhankelijke Groep Gouda (OGG) sticht, komt als een verrassing.

„Verbijsterd", is de eerste reactie van PvdA-fractie voorzitter Caljouw-Rooijackers op het nieuws. „Ik wist wel dat er iets aan de hand was, maar dat dit de uitkomst zou zijn, had ik niet gedacht." Voor de voortgang van de samenwerking in de coalitie, heeft de afsplitsing geen gevolgen. Ze zegt al begrepen te hebben dat haar - nu nog - WD-collega Van Ingen de loyaliteit en de opstelling in de gemeenteraad ongemoeid laat en dat is voor Caljouw voldoende garantie. Ze spreekt wel haar zorgen uit voor de toekomst. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kan zowel de Onafhankelijke Groep Gouda als de VVD meedoen en je weet niet voor wie dan in het stemhokje wordt gekozen. „In het voortraject tast je vaak al wat af hoe het na de verkiezingen zal gaan. Je weet al wat je aan elkaar hebt.

In de huidige verhoudingen zou er niet veel veranderen. Maar nu komt er, denk ik, een partij bij en dan is dat moeilijker." Caljouw zegt dat de ontwikkeling niet goed is voor de Goudse politiek en het maakt de politiek ook niet inzichtelijker voor de bevolking. „Is er binnen de VVD niemand die nog een poging wil wagen fractie en bestuur bij elkaar te brengen?"

Haar CDA-collega Kastelein noemt de gebeurtenis triest voor de VVD en voor de raadsleden van die partij dat het zo gelopen is. „Onenigheid binnen de partij is het ergste wat een politicus kan overkomen", zegt hij. Met Caljouw verwacht hij geen gevolgen voor de samenwerking als de VVD-fractie zich losweekt en onder de nieuwe naam opereert na het zomerreces. „Ik heb van Van Ingen begrepen dat hij het collegeprogramma blijft onderschrijven en loyaal wil blijven samenwerken." Kastelein laat zich nog niet uit over de samenwerking met de OGG na de verkiezingen van maart. „Er komt een politieke beweging bij. die nog moet besluiten of ze wel of niet meedoet aan de verkiezingen. Dan moeten we afwachten wat de verkiezingsuitslag is en welke partij dan in het college kan komen. Maar inderdaad, het maakt het allemaal wel iets gecompliceerder."

D66-raadslid Van Malkenhorst vraagt zich af of de verklaring die de WD-fractie dinsdagavond heeft uitgebracht niet een middel is om de afdeling onder druk te zetten voor de ledenvergadering die voor 30 juni is uitgeschreven. Hij zegt zich er wel iets bij te kunnen voorstellen dat het WD-bestuur soms een andere koers wil varen dan de fractie. „Als je kijkt naar de gemeenteraad, is de PvdA toch zeer dominant. De fracties van CDA en de WD hebben toch minder een eigen geluid." Ook hij verwacht niet direct gevolgen voor de samenwerking in de coalitie. „Maar er is nog te weinig bekend om daar echt een oordeel over te kunnen vertellen," De afsplitsing zelf noemt hij een 'interessante ontwikkeling'. „Er is weer leven in de brouwerij."

„OGG, ach en wee", klinkt het uit de mond van de fractievoorzitter van GroenLinks, Mehlkopf. Je zou kunnen zeggen dat het een intern probleem bij de VVD is, omdat er een andere lijsttrekker (L Werger, -red.) is gekozen, maar er is kennelijk mee aan de hand," Van Ingen heeft gisteren in deze krant gezegd dat het bestuur wel eens een andere koers wilde varen dan de fractie, „Dan gaat het dus over de inhoud en dan zou ik wel willen weten over welke onderwerpen het dan gaat." Of het besluit van de fractie verstandig is, moet blijken als in maart 'de corrigerende werking' van de kiezer komt.

Ronduit zwak noemt Mehikopf het dat wethouder Vermeij nog niet wil zeggen of bij de WD trouw blijft, of kiest voor OGG. Als de fractie na rijp beraad op dinsdag zegt uit te treden, had Vermeij dat volgens hem ook wel kunnen doen.

Verbijstering en teleurstelling zijn ook de reactie van de fractievoorzitter van de ChristenUnie & SCP, De Wit. „Jammer dat het zover is gekomen. Dat de fractie en bloc achter de fractievoorzitter staat, is veelzeggend", zegt hij. Hij hoopt dat het nog goed komt tussen fractie en bestuur. Van Ingen heeft al gezegd dat dat stadium voorbij is, maar De Wit hoopt dat er toch nog een bemiddelingspoging komt. „Ik denk dat er in Gouda geen behoefte is aan nog een lokale partij."

De oprichter van die oudste plaatselijke partij Gemeente Belangen Gouda, A. Wassenaar, noemt de laatste ontwikkelingen 'een trieste zaak, zeker voor de VVD.' Hij zegt dat zeker van een middenstandspartij niet te hebben verwacht. Over de achtergronden is Wassenaar weliswaar door Van Ingen telefonisch op de hoogte gesteld, maar hij zegt; „Ik heb geen flauw idee wat er werkelijk aan de hand is."

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(donderdag 23 juni 2005 Rijn en Gouwe)

Boos VVD-lid: smaak van verbitterd groepje overheerst


GOUDA • De eerste boze VVD-ledenreactie op het besluit van de liberale gemeenteraadsfractie om voltallig verder te gaan als Onafhankelijke Groep Gouda, is al binnen.
H. Suijs zegt in een open brief aan fractievoorzitter Van Ingen en de rest van de fractie geen begrip te kunnen opbrengen voor hun besluit. „Dit is slecht voor de liberale belangenbehartiging in Gouda en hoogstwaarschijnlijk ook slecht voor de (voormalige?) fractie, het bestuur en de leden van de WD in Gouda", aldus de Gouwenaar. „Als jullie klachten hebben over het bestuur is juist een ledenvergadering (door wie dan ook bijeengeroepen) de aangewezen plaats, Daar was op 26 mei voldoende ruimte voor. Ook op 30 juni kan er voldoende ruimte voor zijn. Het is slechts een kwestie van willen.

Weglopen voor een discussie over die klachten is nooit een goede weg," Volgens hem draait alles om de verkiezing van een andere lijsttrekker, eind mei, „Als er twee goede kandidaten zijn, is het tot tweemaal toe staken der stemmen slechts een indicatie dat er evenveel (numerieke) wil is om zowel de een als de ander als lijsttrekker te willen hebben.

Dat is rijkdom in plaats van armoede. Het stemmen vóór iemand is niet automatisch tégen de ander stemmen. Wie dat denkt, snapt niets van democratie." Merkwaardig, zegt Suijs, is dat de overige fractieleden ook vinden dat de ledenvergadering het fout gedaan heeft. „De leden hebben ongelijk en de fractie heeft gelijk? En dan geen discussie hierover willen voeren? Zijn we weer terug in 1750? Stop toch met die onzin!"

„De smaak van een verbitterd groepje blijft overheersen. Kom uit je hok en ga de discussie met de leden aan. Besloten vergaderen lijkt mij een stap terug in plaats van voorwaarts. Ik reken op jullie komst op 30 Juni. Ik meen namelijk dat je de morele plicht hebt om in een algemene ledenvergadering verantwoording af te leggen, je beschuldigingen hard te maken, het oordeel van de vergadering te vragen, daarvan het resultaat af te wachten en pas daarna - indien onvermijdelijk - een breuk definitief te maken. Daar heeft iedereen recht op. Dat is democratie,"

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(vrijdag 24 juni 2005 Goudsche Courant)

BRIEVEN | Open brief aan WD-fractie


Beste Jan en beste fractieleden, vanavond kreeg ik jullie brief in de bus, Uit een eerder telefoongesprek begreep ik dat jullie de pers hebben ingelicht. Ik ben na een aantal maal lezen zeer teleurgesteld in jullie keuze; weglopen in plaats van een discussie.

Zo ken ik de VVD niet. Dit is slecht voor de liberale belangenbehartiging in Gouda en hoogstwaarschijnlijk ook slecht voor de (voormalige?) fractie, het hestuur en de leden van de VVD in Gouda. Het ergst van alles is dat jullie alle democratische mogelijkheden van een vereniging uitdrukkelijk niet willen benutten. Als jullie klachten hebben over het bestuur is juist een ledenvergadering (door wie dan ook bijeengeroepen) de aangewezen plaats.

Daar was op 26 mei voldoende ruimte voor. Ook op 30 juni kan er voldoende ruimte voor zijn. Het is slechts een kwestie van willen. Weglopen voor een discussie over die klachten is nooit een goede weg. Het is de weg afsnijden voor leden die 'audite et alteram partem' hoor ook de wederpartij, als principe hebben. Ik heb op 27 mei mijn begrip en steun naar Jan uitgesproken over het voor hem tegenvallend resultaat van de lijsttrekkersverkiezing. In de reactie geen enkele vorm van kritiek naar bestuur en/of leden. Maar nu ineens worden bestuur en alle leden behandeld als zouden ze een motie van wantrouwen hebben uitgesproken door hun stemgedrag, Dat is wel heel erg kort door de bocht.

Het is ook niet correct. Als er twee goede kandidaten zijn is het tot tweemaal toe staken der stemmen slechts een indicatie dat er evenveel (numerieke) wil is om zowel de een als de ander als lijsttrekker te willen hebben. Dat is rijkdom in plaats van armoede, het stemmen vóór iemand is niet automatisch tégen de ander stemmen. Wie dat denkt snapt niets van democratie. Het voorstemmen is aangeven dat je een voorkeur hebt, maar meestal beiden waardeert.

Bij een zogenaamde 'motie van wantrouwen' past zeker geen 19-19 uitslag maar bijvoorbeeld een 35 versus 3 uitslag, Dan had Jan van Ingen terecht kunnen zeggen dat er geen vertrouwen meer in hem als persoon was. Het zegt dan nog steeds niets over vertrouwen in de fractie! Bij 19-19 had ik verwacht dat Jan met een royaal gebaar, zijn support aan Laura Werger zou aanbieden om samen het belang van de partij te dienen. In plaats daarvan is het conflict breder gemaakt door de gehele fractie in 'het gebrek aan vertrouwen' te betrekken, Daarmee wordt het gelijk overigens niet groter.

Merkwaardig is dat de overige fractieleden ook vinden dat de ledenvergadering het fout gedaan heeft. De leden hebben ongelijk en de fractie heeft gelijk? En dan geen discussie hierover willen voeren? Zijn we weer terug in 1750? Stop toch met die onzin, Wat overigens als het muntje anders was gevallen, Was het dan 'een motie van vertrouwen' geweest? Zelfs de leden die Jan op 26 mei steunden met hun stem staan nu in de kou. Deze leden worden over één kam geschoren met de anderen. Ze hadden immers maar moeten zorgen dat ze aan een meerderheid kwamen.

Ik hoorde dat Jullie de uitslag van de lijsttrekkersverkiezing nietig hebben laten verklaren door de kamercentrale, omdat de commissie die de stemmen op 26 mei geteld heeft uit drie in plaats van de voorgeschreven twee leden heeft bestaan, Als dat waar is, dan is jullie klacht wel erg flinterdun. Nog minder dan 'een spijker op !aag water'. Hierdoor plaats je als het ware zelf vraagtekens bij de juistheid van de overige punten.

Samengevat: De smaak van een verbitterd groepje blijft overheersen. Kom uit je hok en ga de discussie met de leden aan. Besloten vergaderen lijkt mij een stap terug in plaats van voorwaarts. Ik reken op jullie komst op 30 juni. Ik meen namelijk dat je de morele plicht hebt om in een algemene ledenvergadering verantwoording af te leggen, je beschuldigingen hard te maken, het oordeel van de vergadering te vragen, daarvan het resultaat af te wachten en pas daarna - indien onvermijdelijk - een breuk definitief te maken. Daar heeft iedereen recht op,
Dat is democratie,

Hans Suijs, lid WD Gouda

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(dinsdag 28 juni 2005 Goudsche Courant)

GroenLinks beticht VVD van zetelroof


GOUDA l De onlangs uit de eigen partij gestapte VVD-fractie is gisteren tijdens de raadsvergadering niet ingedaan op een interpellatie van GroenLinks. Deze partij vroeg naar de staatsrechterlijke consequenties en zei dat de affaire begon te lijken op zetelroof. In een reactie ze! VVD-fractievoorzitter Van Ingen dit te beschouwen als een interne aangelegenheid en de andere partijen in de Goudse raad deelden die opvatting.

GroenLinks-woordvoerder Menkveld betoogde dat de gemeenteraad tot nu toe niet door de VVD bij deze affaire was betrokken. Daarom vroeg GroenLinks om een interpellatie; dat stelt partijen in staat om zaken in de raadsvergadering ter discussie te stellen die niet op de agenda staan. GroenLinks vroeg zich af of het VVD-conflict, waarbij de zes liberale raadsleden uit de partij zijn getreden en als onafhankelijke groepering doorgaan, gevolgen zou kunnen hebben voor het optreden van het huidige college van B en W. "Dat college is immers mede door de vroegere VVD-fractie op grond van het beleidsprogramma in het zadel geholpen." Volgens Groen Links hebben de zes fractieleden geen achterban meer. De partij vroeg zich af waarom de zes niet gewoon tot de volgende verkiezingen doorgaan als VVD-fractie.

Klaarstomen
"Nu lijkt het erop dat u met de VVD-klezerssteun een nieuwe partij kunt gaan klaarstomen voor de verkiezingen. Dat lijkt op het begin van zetelroof", aldus GroenLinks.

Ook de positie van wethouder Vermeij staat volgens GroenLinks ter discussie. Blijft hij bij de VVD of gaat hij over naar de OGG (Onafhankelijke Groep Gouda) van de groep-Van ingen, zo vroeg Menkveld zich af, Als Vermeij bij de VVD blijft, heeft hij geen steun van zijn vroegere fractieleden. Dan zou hij opnieuw de steun van de raad moeten vragen. Volgens GroenLinks komt Vermeij in een pijnlijke spagaat: met één been in de OGG en met één been in de VVD.

Als reactie volstond Van Ingen met het voorlezen van een verklaring, die vrijwel hetzelfde was als die het zestal dinsdag schriftelijk heeft afgelegd. Zijn partij ziet het als een interne aangelegenheid. In elk geval zal het zestal het bestuursakkoord trouw blijven. Vermeij zei de beslissing van de VVD-leden vergadering van 30 juni af te wachten om zijn positie te bepalen.

Mandaat
De andere partijen konden zich vinden in de reacties van Van Ingen en Vermeij. Op de vraag van Caljouw (PvdA) of het VVD-partijbestuur heeft gevraagd of het zestal bereid was om hun raadszetels af te staan, antwoordde Van lngen: "Dat heeft het bestuur niet gevraagd, Wij hebben ook het mandaat van de kiezer voor onze zetels."

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(woensdag 29 juni 2005 Goudsche Courant)

Fractie gaat verder als Onafhankelijke Groep Gouda
Besluit over splitsing VVD


GOUDA - De complete Goudse WD-fractie stapt uit de partij en gaat verder als Onafhankelijke Groep Gouda. Morgen, donderdag 30 juni, zullen de leden tijdens een vergadering uit de doeken doen wat zij van deze kwestie vinden.

De fractie verwijt het bestuur laksheid, maar Tegelijkertijd dat men geen oog heeft voor politieke compromissen. Het rommelde al langer in de partij, die met zes ieden en een wethouder van VVD-origine zich ruim in de gemeenteraad vertegenwoordigd weet, Enige weken geleden werd geheel onverwacht de geheel onervaren mevrouw L, Werger door toedoen van het partijbestuur lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Bij het staken van de stemmen besloot het bestuur tot loting en stonden de huidige lijsttrekker en fractievoorzitter ernaast. De fractie legde zich neer bij het feit als zodanig, maar had erg veel moeite met haar onervarenheid. De Kamercentrale van de WD heeft inmiddels bepaald dat die verkiezing niet volgens de juiste procedure is gegaan en dat hij over moet. Daar zal ex-VVD fractievoorzitter Jan van Ingen dus nu niet meer aan meedoen, want zijn besluit staat vast. "Wij maken dat niet meer mee, We hebben ervoor gekozen de eerste twee maanden ons te beraden.

Dat heeft overigens ook wethouder Vermeij besloten, alhoewel hij in het duale stelsel natuurlijk de steun heeft van de gehele raad. Het betruur wilde voortdurend een liberaler beleid en wij willen met een bestuursakkoord betrouwbaar zijn naar de collegepartijen, Ondertussen deed men niets aan pr of ledenwerfacties en dat leidde, zeker bij de fractieleden met jarenlange politieke evaring, tot toenemende irritatie en daar hebben we een einde aan willen maken", aldus Van Ingen.

"Sommige dingen die Van Ingen noemt, zijn voor mij nieuw", reageert partijvoorzitter Han Foppen. "Ik heb geen zin in een welles-nietes verhaal. Wij hebben als bestuur nooit iets te maken met de politieke besluitvorming en daarom verbaast me deze onverwachte kritiek. Er is natuurlijk de afgelopen weken iets anders gebeurd en daarna is er commotie ontstaan", meent Foppen, doelend op de verandering in lijsttrekkerschap.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(donderdag 29 juni 2005 Goudsche Courant)

'Raad moet oordelen over VVD'


door Hans van Raalte
GOUDA | Wat de uitkomst van de besloten VVD-leden vergadering vanavond ook zal zijn, de gemeenteraad kan dit niet zomaar laten passeren. Omdat de raad op zomerreces is, lijkt het bijeenroepen van een buitengewone raadsvergadering voor de hand te liggen.

Dat is de opvatting van deskundigen hij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Veel zal volgens woordvoerder Konijnenburg afhangen van de positie van VVD-wethouder Vermeij. Eerder deze week verklaarde Vermeij tegenover de gemeenteraad, dat hij zijn positie nog moest bepalen, nadat de zesmansfractie van de liberalen vorige week aankondigden uit de partij te treden.

De zes raadsleden kondigden aan als Onafhankelijke Groepering Gouda door te gaan. Vermeij zei nog niet te weten of hij zich bij de nieuwe groepering aansluit of dat hij bij de VVD blijft. In beide gevallen ontstaat volgens de VNG een bijzondere situatie. Blijft Vermeij bij de VVD dan heeft hij in de raad geen fractie die hem steunt, Stapt hij over naar de OGG, dan zit hij niet meer namens de VVD in het college.

"Het is aan de gemeenteraad om te beslissen hoe het dan verder moet. Als de wethouder voldoende steun krijgt vanuit de rand, kan hij blijven zitten, ongeacht bij welke partij bij dan behoort", aldus de VNG. "Maar de raad zal daar wel een uitspraak over moeten doen."

Eerder deze week verklaarden op GroenLinks na alle fracties in de raad 'het conflict toch vooral als een Interne kwestie van de VVD te beschouwen'. Een spoedzitting van de raad kan door de burgemeester bijeen worden geroepen. Dat kan ook als een vijfde deel van het aantal raadsleden (voor Gouda zijn dat er dan zeven) daarvoor een schriftelijk verzoek indient.

Ex-VVD-fracticvoorzitter Van Ingen zei vanmorgen desgevraagd nog niet zeker te weten wat hij vanavond doet. Hij acht de kans zeer klein dat hij vanavond de VVD-ledenvergadering bijwoont. "Maar ik heb vanmiddag nog een laatste overleg daarover met mijn vijf fractieleden." Het zestal zal in elk geval met grote spanning de uitkomst van de ledenvergadering afwachten. Volgens Van lngen zijn vele scenario's mogelijk: "Misschien komt er een nieuwe verkiezing van een lijsttrekker, misschien vragen de leden het bestuur wel om op te stappen, Ook sluit ik niet uit dat de leden aandringen op nog een bemiddelingspoging. Alles kan. Wat wij doen, weten we nog niet." Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(vijdag 1 juli 2005 Goudsche Courant)

DE STELLING
Opstappen van VVD'ers onjuist


GOUDA l De VVD-raadsleden die in Gouda zijn opgestapt hebben niet juist gehandeld. Dat vond een ruime meerderheid van de stelIing van vorige week. Van de 95 binnengekomen stemmen waren 20 bezoekers (21 procent) het eens met de liberalen om op te stappen; 17 bezoekers had geen mening (18 procent) en de resterende 61 procent vond dat de zes VVD-raadsleden geen goede keuze hebben gemaakt. Onder hen bevond zich Jan van Veen, die een uitgebreid standpunt verwoordde, "Een conflict met het bestuur is geen steekhoudende reden om de partij te verlaten. De VVD-fractie had op de ledenvergadering een open discussie aan moeten gaan met de achterban.

Die had zich dan over de rel kunnen uitspreken. De fractie heeft de leden en de Gouwenaars die op de liberalen hebben gestemd in de kou laten staan. De fractie dient zich te verantwoorden voor haar daden, Nu ze uit de partij zijn gestapt, kan dat niet meer.

De fractie heeft geen conflict met de partij, maar met het afdelingsbestuur, De zes raadsleden zaten namens de VVD in de raad. Hoewel ze zelfstandig verder mogen, komt het toch wel op kiezersbedrog neer als diezelfde partij in de steek wordt gelaten."

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(vijdag 1 juli 2005 Goudsche Courant)

VVD Gouda zoekt hulp


GOUDA | De VVD Gouda zoekt hulp hij de Kamcrccntraie in het conflict met de uitgetreden gemeenteraadsfractie. Er komt een commissie van goede diensten, die gaat uitweken of er nog iets valt te lijmen. Dat is de uitkomst van de extra algemene ledenvergadering van de VVD gisteravond in de Gouwe Inn. De zes uitgetreden fractieleden kwamen niet opdagen. Wel aanwezig was VVD-wethouder Jan Vermeij, die eerder deze week in de gemeenteraad verklaarde dat hij zijn positie in het college zou laten bepalen door de uitkomst van de ledenvergadering.

Wethouder noch partijbestuur wilde gisteravond commentaar geven. "Ik wil vrijdagmorgen eerst met het college praten. Daarna leg ik een verklaring af", was alles wat Vermeij gisteravond kwijt wilde, Volgens partijvoorzit ter Han Foppen gaat de commissie van goede diensten niet bemiddelen tussen de twee strijdende partijen (fractie en bestuur). "We willen uitzoeken hoe de partij het best kan worden vertegenwoordigd in de gemeenteraad." Zo zou aan de zes uittredende fractieleden de keuze kunnen worden voorgelegd: óf terugkeren hij de VVD, of de zes raadszetels afstaan.

Oud-VVD-fractieleiderJan van Ingen zei vanmorgen dat die laatste optie uitgesloten is. "Wij zitten daar met het mandaat van de kiezer." Over een terugkeer binnen de partij: "Dat moeten we eerst binnen de fractie bespreken. Het lijkt me niet aannemelijk, maar zeg nooit nooit,"

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(vijdag 1 juli 2005 Goudsche Courant)

Motie van afkeuring voor opgestapte VVD-fractie


GOUDA | De Goudse VVD-leden zijn boos op de uitgetreden zes gemeenteraadsleden, De liberale achterban heeft die boosheid verwoord in motie van afkeuring en teleurstelling, die gisteravond - achter gesloten deuren - door de algemene ledenvergadering is aangenomen.

Oud-fractievoorzitter Jan van lngen zei vanmorgen in een eerste reactie weinig met die motie te kunnen. "Als dat de opvatting van de leden is, dan respecteer ik dat, maar ik kan er verder weinig mee. Ik kan me die reactie van die leden voorstellen. Maar wij hebben van andere leden ook hele positieve reacties ontvangen." Ook het besluit van de ledenvergadering om Laura Werger bij acclamatie te kiezen tot lijsttrekker, krijgt het respect van Van lngen. "Daar valt niets over te discussieren." Het was een tweede stemronde; de eerste keer toen Van !ngen ook kandidaat was maar bij loting verloor, was er iets mis met de procedure. Daarom was een herstemming nodig, maar daar deed Van Ingen niet aan mee.

Sommige leden kwamen met het verwijt, dat de zes fractleleden niet op de ledenvergadering aanwezig waren. Ook kwam het verwijt dat het zestal het conflict tussen fractie en bestuur niet aan de ledenvergadering ter beoordeling heeft voorgelegd.

Partijvoorzitter Han Foppen verklaarde gisteravond na afloop van de door 40 leden bijgewoonde vergadering, dat hij dat een juistere gang van zaken had gevonden dan volkomen onverwacht uit de partij treden, "Het heeft er alle schijn van dat de groep Van Ingen naarstig naar argumenten is gaan zoeken, waarbij stelselmatig is voorbijgegaan aan het ondubbelizinnige signaa! van de ledenvergadering van 26 mei." Foppen doelt op het feit, dat de leden duidelijk kozen voor vernieuwing en verjonging van de fractie." In een verklaring, die hij gisteravond in de Gouwe Inn aan de ledenvergadering voorlas, herhaalde de partijvoorzitter wat hij ook al in deze krant heeft verklaard: "De fractie kwam met de klacht dat het partijbestuur zich inhoudelijk zou bemoeien met de politieke besluitvorming en meermalen een andere koers zou willen varen dan de fractie. Deze aanklacht is volledig uit de lucht gegrepen."

Van Ingen bestrijdt dit. "Het gaat echt om veel meer dan het verlies van de lijsttrekkersverkiezing. Je stapt niet zomaar uit een partij, waar je a! vele jaren, soms tientallen, lid van bent. Dan is er echt veel meer aan de hand. Dat hebben we uitgebreid besproken."

De ledenvergadering ging ook akkoord met het besluit om via de Kamercentrale een commissie van goede diensten in te stellen, die moet onderzoeken of vertegenwoordiging van de VVD in de gemeenteraad nog op enigerlei wi|ze mogelijk is. Dat kan leiden tot de vraag aan de uitgetreden fractieleden om op hun besluit terug te komen of om hun raadszetels in te leveren.

Dat laatste is voor Van Ingen en de zijnen onbespreekbaar. Maar ook in de verdere bemiddeling lijkt Van Ingen weinig heil te zien. "Wij hebben zelf na de ledenvergadering van 26 mei een bemiddelaar ingeschakeld, We hebben alles voorgelegd aan alle gremia in de partij: hoofdbestuur, Kamercentrale en afdelingsbestuur. We hebben ook aangekondigd dat we uit de partij zouden stappen, We kregen geen enkele reactie. Niemand heeft daarna contact met ons gezocht, kennelijk had men geen oog voor de ernst van de problemen. Dan wordt er wat ons betreft een streep getrokken." Die streep is het uittreden uit de partij, op de genoemde datum van 1 juli. Vandaag dus. "We treden alleen uit de afdeling Gouda. Voorzover ons bekend, kunnen we wel lid blijven van de landelijke VVD."

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(zaterdag 1 juli 2005 Goudsche Courant)

Vermeij vraagt fractie om uitstel besluit


GOUDA | De Goudse VVD-wethouder Jan Vermeij heeft zijn fractie dringend gevraagd haar besluit om uit de partij te treden op te schorten. Vermeij acht het verstandig als alle partijen de aanbevelingen van de te vormen commissie van goede diensten afwachten, Hij blijft namens de VVD in het college zitten.

Deze schriftelijke verklaring legde wethouder Vermeij gisteren aan het eind van de dag af, nadat hij daarover geruime tijd in beraad was geweest met de overige leden van het college. Donderdagavond besloot de ledenvergadering van de VVD via de Kamercentrale te komen tot het instellen van een commissie van goede diensten. Die commissie moet bemiddelen in het conflict, dat is ontstaan tussen de zes gemeenteraadsleden van de VVD en het partijbestuur van de afdeling Gouda, De zes raadsleden kondigden vorige week aan, dat zij per 1 juli uit de fractie zouden treden om als Onafhankelijke Groep Gouda verder te gaan.

In zijn verklaring zegt Vermeij, dat hij zich volledig kan vinden in het besluit van de ledenvergadering om een commissie van goede diensten te benoemen, "Ik heb er het volste vertrouwen in dat de commissie komt tot een weloverwogen oordeel en een oplossing voor het huidige conflict. De VVD ,is gediend met rust en eenheid en ik doe daarom een dringend beroep op de fractie haar besluit op te schorten tot de commissie haar werkzaamheden heeft beëindigd."

Vermeij blijft namens de VVD als wethouder binnen het huidige college functioneren. Hij kiest voor het collegiaal bestuur. "Uitgangspunt hierbij is dat ik in april 2002 mijn handtekening heb gezet onder het bestuursakkoord 2002-2006 en daarin als wethouder beloften heb gedaan aan de inwoners van Gouda." Vermeij wijst erop dat hij zich hiervoor, net als de opgestapte fractie overigens, volledig heeft ingezet, "En dat blijf ik doen totdat de omstandigheden dusdanig zijn, dat ik mij niet meer naar eer en geweten kan inzetten."

De overige collegeleden wensen op dit moment geen commentaar te geven op de situatie, Mogelijk doen zij dat wel in de loop van volgende week. Eerder deze week hebben vrijwel alle fracties in de gemeenteraad zich onthouden van commentaar 'omdat zij dit conflict beschouwen ais een interne kwestie van de VVD'. Groen Links had de gemeenteraad uitspraken willen ontlokken via een interpellatie. Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(zaterdag 2 juli 2005 Goudsche Courant)

VVD-fractie denkt na over verzoek om uitstel


door Hans van Raalte GOUDA | De uitgetreden VVD-fractic beraadt zich deze week op het verzoek van wethouder Vermeij om haar beslissing om uit de partij te treden uit te stellen. Gevraagd wordt het advies van de in te stellen commissie van goede diensten af te wachten. Fractievoorzitter Van Ingen heeft zich tegenover Vermeij bereid verklaard hier in elk geval over na te willen denken. Vermeij kwam vrijdag met zijn verzoek. De avond daarvoor had de ledenvergadering van de VVD tot het instellen van een commissie van goede diensten besloten. Vermeij deelde donderdagavond mee, dat hij pas na overieg met het college op vrijdagmiddag met zijn verklaring zou komen. Ook zou hij Van Ingen informeren.

"Hij heeft ons daarvan in kennis gesteld", bevestigt Van Ingen. "Maar dit weekeinde waren niet alle overige vijf fractieleden (Van Dijk, Toxopeus, Van Eersel, Wouters en Thieme) aanwezig, dus viel er niet te overleggen. Dat doen we nu in de loop van deze week." Volgens Van Ingen is uitstel van de beslissing van de zes raadsleden om uit de partij te treden, formeel niet meer mogelijk. Het zestal heeft immers 1 juli als datum van uittreding gekozen. "Mochten we op andere gedachten worden gebracht, dan valt daar mogelijk nog wel een mouw aan te passen", houdt Van Ingen de deur op een kier, "We gaan daar in eik geval ook over praten met onze adviseurs."

Al in een eerdere reactie heeft Van Ingen laten doorschemeren, dat hij niet zo ontzettend veel heil ziet in een bemiddelingspoging van de commissie van goede diensten, Zijn reactie daarop was: "Wij hebben zelf na de ledenvergadering van 26 mei een bemiddelaar ingeschakeld. We hebben alles voorgelegd aan alle gremia in de partij: hoofdbestuur, Kamercentrale en afdelingsbestuur. We hebben ook aangekondigd dat we uit de partij zouden stappen. We kregen geen enkele reactie. Niemand heeft daarna contact met ons gezocht. Kennelijk had men geen oog voor de ernst van de problemen. Wat valt er dan nog te bemiddelen? Maar ik heb Jan Vermeij toch toegezegd dat we daar deze week nog eens over zullen praten." Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(vrijdag 8 juli 2005 Goudsche Courant)

VVD-fractie blijft bij haar besluit


door Hans van Raalte
G0UDA l De voormalige WD-fractie in Gouda blijft bij haar besluit om uit de partij te treden. De zes raadsleden gaan niet in op het verzoek van VVD -wethouder Vermeij om hun besluit op te schorten in afwachting van een advies van de in te stellen commissie van goede diensten.
Dat verklaarde fractievoorzitter Van Ingen gisteren. "Ik heb inmiddels al mijn fractiegenoten gesproken en we zijn het er over eens, dat we onverkort vasthouden aan onze eerdere verklaring."

In die op dinsdag 21 juni uitgebrachte verklaring kondigden de zes WD-raadsieden aan dat zij wegens onenigheid met het afdelingsbestuur per 1 juli uit de partij zouden treden.

Het besluit van de ledenvergadering op 30 juni om een commissie van goede diensten nog een bemiddelingspoging te laten ondernemen, verandert niets aan de opvatting van Van Ingen en de zijnen. Evenmin hebben zij zich op andere gedachten laten brengen door het verzoek van Vermeij om het oordeel van die commissie af te wachten, zoals Vermei; dat zelf weldoet. De wethouder wacht op dat oordeel voordat hij besluit om dan wel lid te blijven van de VVD (zonder steun van een fractie), dan wel zich aan te sluiten bij de Onafhankeiijke Groep Gouda.

Van Ingen stelt teleurgesteld vast, dat hij na die 30ste Juni niets meer van iemand van de partij heeft gehoord, "Niemand heeft contact met ons gezocht. Daarom hebben wij geen enkele reden om te zeggen, dat we het nu anders gaan doen. We gaan definitief als onafhankelijke groepering verder."

Nadenken
De komende maanden gaan de zes ex-VVD-raadsleden nadenken over de vraag hoe het verder moet tussen september en de komende raadsverkiezingen in maart volgend jaar, Van Ingen ten slofte: "We zullen ons moeten afvragen hoe we die verkiezingen in zullen gaan. Maar eerst ga ik op vakantie, want daar ben ik wel aan toe."

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(woensdag 13 juli 2005 Goudsche Courant)

Open brief aan wethouder Vermeij


Geachte heer Vermeij,

Ruim drie jaar geleden bent u op voordracht van de VVD-fractie door de raad van Gouda benoemd als wethouder. Sinds afgelopen vrijdag is er een nieuwe situatie ontstaan: we weten nu dat er geen VVD-fractie meer is in de raad van de gemeente Gouda. Tot aan de verkiezingen gaan de zes voormalige WD'ers "in de raad door als OGG. Ze beraden zich nog over de vraag of ze in maart 2006 meedoen aan de verkiezingen, Dat we als Goudse burgers niets te horen krijgen over de oorzaken van dit alles is niet fraai, maar als de VVD-afdeling en de OGG er voor kiezen om niets te vertellen is dat hun zaak. Wij zullen in de raad natuurlijk de nieuwe OGG-fractie wel opnieuw gaan vragen om die toelichting toch te geven.

Herhaaldelijk heeft u aangegeven dat u zich beraadt op uw positie, dat u daarover nog wilt overleggen in het college of dat u de uitkomsten van de binnen de VVD ingestelde commissie van goede diensten afwacht. Nu de zes voormalige VVD-raadsleden hebben aangegeven dat ze definitief kiezen voor verdergaan onder de naam van Onafhankelijke Groep Gouda wordt het tijd om duidelijkheid te geven (...) over uw eigen positie.

Het werk van de commissie van goede diensten is door de opstelling van de fractie achterhaald en daardoor is een nieuwe situatie ontstaan. Aanvankelijk wilde GroenLinks wachten met enig initiatief tot na de vakantie, maar deze ontwikkeling noopt ons tot deze open brief.

In de kern staan u maar twee opties open. U sluit u aan bij de OGG of u doet dat niet. Als u zich bij de OGG aansluit dan zal de OGG duidelijk moeten maken of zij nog staan voor de afspraken die met de andere partijen gemaakt zijn en die aan de basis liggen van dit college.

Als u er echter voor kiest om u niet bij de OGG aan te sluiten maar tegelijkertijd wel als wethouder wilt doorgaan dan is het naar de mening van GroenLinks nodig u opnieuw het vertrouwen van de raad vraagt. Immers u bent nu een wethouder zonder partij en zonder een hernieuwd vertrouwen van de raad ook geen partij als wethouder. Nu de fractie kleur heeft bekend wordt het zaak dat u dat ook doet, Dan weten de Goudse burgers waar ze aan toe zijn en kan de raad hierover direct na de zomer het debat voeren. Er is geen reden om langer te wachten.

GroenLinks

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(woensdag 13 juli 2005 Goudsche Courant)

Vermeij (VVD) peinst niet over opstappen


GOUDA Wethouder Vermeij peinst er niet over om op te stappen. Hij wil eerst de uitkomst van het onderzoek naar het conflict binnen de WD-fractie afwachten voor hij beslist wat hij doet. Vermeij verklaart dit naar aanleiding van een open brief, die GroenLinks gisteren publiceerde op haar website.

In de brief stelt GroenLinks dat het tijd wordt dat de VVD-wethouder van Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Verkeer en Publiekszaken duidelijkheid geeft aan de Goudse bevolking en de gemeenteraad over zijn positie. Ook vindt de partij dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over de kwestie.

Zelf vindt Vermeij dat hij allang duidelijkheid heeft gegeven via een verklaring die hij op 11 juli liet uitgaan, In die verklaring stelde Vermeij al dat hij pas besluit om al dan niet op te stappen ais het onderzoek naar de conflicten binnen de VVD is verricht.
Verder zegt Vermeij dat hij die verklaring "ook heeft gebruikt om een beroep te doen op de voormalige VVD-fractie om haar besluit op te schorten. De zes fractieleden stapten eind juni uit de VVD, omdat ze geen vertrouwen meer hadden in het plaatselijke partijbestuur.
Zij vonden onder meer dat het partijbestuur geregeld aandrong op het innemen van andere standpunten in de gemeenteraad dan die in het college waren gemaakt.

Ook speelde de verkiezing van een nieuwe lijsttrekker een rol. Deze werd gekozen middels het simpelweg opgooien van een muntje. Vermeij betreurt het nu dat de zes fractieleden de suggestie om hun besluit uit te stelten naast zich neer hebben gelegd en dat ze hebben besloten verder te gaan als Onafhankelijke Groep Gouda. De fractieleden beraden zich de komende maanden er op of ze volgend jaar als nieuwe groepering willen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

"Het is jammer dat de fractie hieraan geen gehoor heeft gegeven", zegt Vermeij over de afwijzing van zijn suggestie. "Dit doet echter niets af aan mijn besluit om - en ik herhaal mijn eerdere verklaring - de uitkomst van het onderzoek naar het gerezen conflict af te wachten. Op basis daarvan kies ik voor het voortzetten van mijn werkzaamheden als wethouder van de VVD binnen een collegiaal bestuur."

Vermeij is niet bang dat de gemeenteraad nog een debat zal willen voeren over de stap van de fractie en zijn beslissing. "Het spreekt voor zich dat het aan de gemeenteraad van Gouda is om de balans op te maken en het debat te voeren. Ik zie dat debat met vertrouwen tegemoet", aldus de wethouder,

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(zaterdag 16 juli 2005 Goudsche Courant)

Wim Hommels
Klassiek gevecht om de macht


Als u de zinsnede: 'een klein drama dat ge niemand gunt' ziet staan, zult u niet snel denken aan een politieke ruzie in een middelgroot stadje in Zuld-Holtand.
Wat is het geval?
Alle zes leden van de fractie van de VVD zien in de aanloop naar het vaststellen van een nieuwe kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen af van de voortzetting van hun band met de lokale VVD. Omdat er een politiek conflict is met het afdelingsbestuur, zeggen de dissidenten. Omdat de huidige fractievoorzitter het als kandidaat- lijsttrekker niet heeft gered In een ledenvergadering en na loting verslagen is door een jonge onervaren vrouw, zegt de afdelingsvoorzitter met een voor een conflict wat ongelukkige naam (Foppen).

En daarmee is een klassiek gevecht om de macht ontstaan dat bij politieke partijen hoort en zelfs noodzakelijk is om tot vernieuwing te komen. De zittende machthebbers willen het maar liever houden zoals het is, de oprukkende jeugd rammelt aan de poort en hoopt een bres in de verdedigingslinie van de macht te schieten. Veelal lukt dat deels en sneuvelt een enkeling van de oude garde hetgeen weer rust in de tent voor de anderen brengt, Maar dat is in dit geval vreemd, Een enkel (of enkele) zoenoffer had zowel voor de oude fractie als de afdeiing een zegen kunnen zijn, maar de aanval vindt plaats op de oude leider en dan is er ruzie met het hele roedel.

Dagelijks de krant volgend wil het maar niet duidelijk worden of er iets inhoudelijks aan de hand is. Er is sprake van een brief maar die komt nooit boven water. Het enige dat de oude leider daarover met afschuw meedeelt, is dat het afdelingsbestuur vond dat de VVD-fractie wat liberaler moest opereren. Er zijn voor VVD'ers ergere verwijten denkbaar. Zich verantwoorden voor het gevoerde beleid doen de vertrekkenden niet, noch publiek, noch in een bij de lokale VVD nog steeds gebruikelijk besloten ledenvergadering.

En dan breekt ook het dunne levenslijntje van de bemiddeling omdat in dezelfde vergadering van het besluit tot een bemiddelingspoging niet alleen de verkiezingsprocedure wordt voortgezet maar ook unaniem een motie van afkeuring tegen de oude fractie wordt aangenomen. Het is als in een oorlog, bij bemiddelen hoort een staakt het vuren, maar de afdeling dendert door.

Een zeer intrigerende positie is die van de VVD-wethouderJan Vermeij. Jan is zich steeds aan het beraden en studeren en het studieobject daarbij Is overduidelijk; hoe blijf ik zo lang mogelijk wethouder nu al mijn politieke vrienden inmiddels afgeserveerd zijn. Het is een uiterst lastige situatie. Hij moet zijn oude makkers te vriend houden om deze periode af te maken en daarom zegt hij dat 'wat mij betreft de definitieve verwijdering niet als een donderslag bij heldere hemel gekomen is', En; 'Hun stap is heel begrijpelijk en ik sta achter het besluit (tot uittreden) dat genomen Is.'

Echter, hierna komt er een nieuwe raadsperiode en de ervaring leert dat afgescheiden groepen geen lang leven beschoren zijn, Dus moet er ook iets met het afdelingsbestuur. De bemiddelingspoging is de redding: de commissie van goede diensten gaat het gerezen conflict onderzoeken waarbij de inzet is 'de fractie te behouden voor de VVD'. De wethouder rept nu niet meer over 'wat mij betreft definitief', sterker nog, hij doet nu een beroep op de fractie haar besiuit op te schorten.

En machtspolitiek gezien maakt hij waarschijnlijk de goede keuze. Zitten blijven waar je zit, niet te veel zeggen, veel studeren en bemiddelen, en hopen dat de verkiezingsuitslag straks meevalt. Als de oude fractie al met de verkiezingen meedoet, Is de kans op meer dan een enkele zetel uiterst klein. En gegeven het feit dat er in Gouda blijvend ten minste drie partijen nodig zijn voor een stabiele coalitie en hét GBG zich niet doorontwikkelt tot een aanvaardbaar alternatief, zit het bij de VVD wel goed. Een nieuwe club met met allemaal nieuwe mensen en de vraag om een wethouder te leveren.

Om enig historisch perspectief te bieden, is het goed om te benadrukken dat dit soort perikelen geen voorrecht van de VVD zijn. Het hoort bij het gevecht om de macht tussen oud en nieuw. Een uiting van vitaliteit dus maar wel een nogal hevige deze keer.

In 1970 wilde ook de PvdA in de geest van die tijd verjongen en besloten de fractievoorzitter en de afdelingsvoorzitter een kandidatenlijst aan de betreffende commissie te adviseren die een aanzienlijke breuk met het verleden inhield. Slachtoffers waren vooral de beide (allang) zittende wethouders Luidens en Blankert, die liefst onmiddellijk, maar desnoods halverwege de periode op moesten krassen. Beiden realiseerden zich dat iedere publieke uitspraak later verantwoord moest worden en dus lieten zij het woord aan verontwaardigde medestanders die tijdens een overvolle vergadering in gebouw De Haven de vloer aanveegden met het advies van de commissie. De afdelingsvoorzitter had de avond ervoor een zegenrijke keelontsteking gekregen en kon dus, gelegitimeerd, niet uitleggen hoe het zo gekomen was. De fractievoorzitter hulde zich ook in stilzwijgen omdat uiteindelijk de commissie verantwoordelijk was. Met beide coupplegers liep het goed af, De fractievoorzitter, Joop Borgman, maakte later een indrukwekkende carrière als wethouder, gedeputeerde en Eerste Kamerlid. De afdelingsvoorzitter, Jaap van Zanen, werd "burgemeester en de beide wethouders konden hun carrière hierna gewoon voortzetten.

Ook voor Jan lijkt dus alle hoop nog niet vervlogen te zijn.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(maandag 18 juli 2005 Goudsche Courant)

Melaard beticht fractie van diefstal


Adrie Melaard bij Mallegatsluis in 2003 foto: Hans Suijs Door Hans van Raalte
GOUDA | Voormalig WD-wethouder Adrie Melaard beticht de uitgetreden zes Goudse fractieleden van 'diefstal van VVD-raadszetels'. Hij vindt dat zijn oud-partijgenoten moeten opstappen en dat ze geschorst moeten worden als lid van de partij.

Deze uitspraken deed de inmiddels 79-jarige Melaard zaterdag tijdens de feestelijke 500ste uitzending van het programma 'Morgenstond' van de lokale omroep Gouwestad.
De oud-wethouder (die van 1978 tot 2001 in de Goudse raad zat, waarvan de nodige jaren als wethouder) noemde het optreden van de zesmansfractie 'een slechte zaak voor de VVD'.
"Als je als raadslid de belangen van je partij niet meer wilt behartigen, dan moet je aftreden. Dat zou pas fatsoenlijk zijn", meent de sinds enige tijd in het Brabantse Rucphen wonende Melaard.
Zeker het feit, dat de zes opgestapte VVD'ers een nieuwe partij willen oprichten, heeft Melaard verbaasd. "Als ze dat willen, moeten ze geschorst worden als lid van de VVD."

"Ze zijn gekozen voor de VVD.
Als je niet meer voor die partij in de raad wil zitten, moet je opstappen. Anders is het diefstal van de VVD-zetels. Dit gaat ten koste van de VVD", benadrukt Meiaard. Hij is het dan ook oneens met de opvatting van oud-fractievoorzitter Jan van Ingen en de zijnen, die beweren dat de zetels niet toebehoren aan de partij maar aan de individuele raadsleden.

Volgens Melaard ligt niet een onenigheid met het partijbestuur ten grondslag aan het conflict, zoals Van Ingen steeds beweert. "Ik ken de meesten van de zes fractieleden vrij goed. Ik denk dat vooral de verkiezing van een nieuwe lijsttrekker heeft meegespeeld. Kennelijk valt het bij mensen als Van Ingen en Toxopeus heel moeilijk dat een jonge vrouw als Laura Werger is gekozen."
De oud-politicus: "Naar mijn mening verdient die alleen maar alle steun, De VVD is daarmee de enige partij in Gouda met een vrouwelijke lijsttrekker, Ook de uitgetreden fractie zou haar volledig moeten steunen. Ik heb er echt geen goed woord voor over dat ze zijn opgestapt. En het verbaast me dat de hele fractie zo handelt."

'Armoe troef'
Tijdens de jubileum-uitzending van Gouwestad kwamen nog enkele andere oud-politici aan het woord, zoals oud-burgemeester lan Hein Boone, oud-raadslid Harry Kort (Progressief Gouda/GroenLinks) en de oud-wethouders Gea Gravesteyn (PvdA) en Herman Lenderink(CDA).

Zij gingen niet specifiek op de VVD in, maar Kort omschreef de nieuwe groepering van Van Ingen (OGG) als 'Op Goed Geluk'. Gravesteyn vond het in de Goudse raad met de uitgetreden WD'ers en de vacante GBG-zetel maar 'armoe troef'. Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(maandag 18 juli 2005 Goudsche Courant)

Oud-politici blijven het Goudse nieuws volgen


Door Hans van Raalte
GOUDA | Oud-politici blijven het Goudse nieuws volgen, ook al wonen zij niet meer in Gouda. Dat bleek afgelopen zaterdag tijdens de jtibileum-uitzending van het programma Morgenstond van RTV Gouwestad.

In die feestelijke 500ste uitzending kwamen achtereenvolgens aan het woord oud-wethouder Herman Lenderink (van 1986-1998 raadslid en wethouder voor het CDA), oud-burgemeester Jan Hein Boone (1989-2001), oud-raadslid Harry Kort (van 1995-2001 in de raad voor Progressief Gouda), oud-wethouder Gea Gravesteyn (van 1986 raadslid en wethouder voor de PvdA) en oud-wethouder Adrie Melaard (van 1978-2001 ah raadslid en wethouder voor de VVD in de raad).

Harry Kort en Adrie Melaard wonen niet meer in Gouda. Kort verhuisden aar het Zeeuwse Renesse en Melaard woont in het Brabantse Rucphen. Maar uit de korte gesprekjes, die presentatrice Anke Welschen met de politici voerden, bleek duidelijk dat zij het Goudse nieuws ook op afstand nog wel volgen. Lenderink, Boone en Gravesteyn volgen het van wat nabijer.
Lenderink is nog actief in het maatschappelijk leven in Gouda.
Zo was hij voorzitter van de inmiddels ter ziele gegane GoVeKa (Goudse Vee- en Kaastentoonstelling) en voert hij ais voorzitter van de Seniorenraad geregeld overleg met het gemeentebestuur, ondermeer over de bezuinigingsoperatie Optima Forma. Boone woont nog wel in Gouda, maar is niet meer politiek actief in zijn woonplaats. "Dat heb ik bewust gedaan, het is niet goed om de huidige bestuurders voor de voeten te lopen", zo verklaarde hij in het radioprogramma.
"Maar ik volg het nieuws nauwgezet. Via Morgenstond en via kranten als de Goudsche Courant en Rijn en Gouwe." Actief is Boone als onafhankelijk voorzitter in enkele gemeentelijke commissies voor bezwaarschriften (o.a. in Zevenhuizen-Moerkapelle) en was hl) voorzitter van een lobbygroep voor de RijnGouweLijn.
Harry Kort heeft geen enkele bemoeienis meer met Gouda. "Ik heb nog wel contact met oud-partijgenote Netty de Bruijne en ik volg het Goudse nieuws nog wel, zoals het conflict binnen de VVD. Dat is toch wel op een klungelige manier gegaan." Kort geeft zo z'n eigen betekenis aan de afkorting van de afgescheide Onafhankelijke Groep Gouda OGG: Op Goed Geluk.
Gea Gravesteyn is eveneens niet erg complimenteus voor het optreden van de VVD. De oud-PvdA'ster vindt het maar 'armoe troef'. Die betiteling heeft ze ook voor de fractie van GBG. Die verloor door overlijden (Emmy Wassenaar en Arte van Muiden) twee raadsleden en had de laatste keer niemand meer op de kieslijst staan, waardoor de vijfde raadszetel tot aan de verkiezingen in maart vacant blijft.
"Een slechte zaak", meent Gravesteyn, die, daarnaar gevraagd, niet 'echt denkt aan een comeback in de Goudse politiek. "Maar zeg nooit nooit", voegt ze daar aan toe. Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(maandag 15 augustus 2005 Goudsche Courant)

Extra raadsdebat over WD-crisis overwogen


door Hans van Raalte GOUDA | In kringen van de Goudse gemeenteraad wordt overwogen om een extra raadsdebat te houden over de crisis binnen de W.D. Het presidium buigt zich woensdag over de vraag of een extra raad s vergadering wenselijk is. Volgens het normale vergaderschema staat de eerstvolgende raadsvergadering pas gepland voor 3 oktober. In de raadsvergadering van juni voelde geen van de raadsfracties iets voor een debat over de VVD-crisis. Zij zeiden dit toen te beschouwen als een interne aangelegenheid van de WD, Ook VVD-fractievoorzitter Van Ingen was die mening toegegaan. Alleen de fractie van Groen Links heeft in de laatste vergadering vóór het zomerreces nog een poging gedaan om via een interpellatie een debat uit te lokken. De partij vroeg naar de staatsrechtelijke consequenties en liet weten dat de affaire begon te lijken op zetelroof. Hal f juli schreef de pani j alsnog een open brief aan VVD-wethouder Vermeij. Dat was toen definitief was geworden dat de zes uit de partij getreden WD'ers verder zouden gaan als Onafhankelijke Groep Gouda en dat ze in maart 2006 meedoen aan de raadsverkiezingen. In die open brief schreef Groen-Links toen; "Dat we als Goudse burgers niets te horen krijgen over de oorzaken van dit alles is niet fraai, maar als de VVD-afdeling en de OGG ervoor kiezen om niets te vertellen, is dat hun zaak. Wij zullen in de raad natuurlijk de nieuwe OGG-fractie wel opnieuw gaan vragen om die toelichting toch te geven," Ook vindt GroenLinks het hoog tijd worden dat Vermei j een toelichting geeft op zijn positie. De wethouder is niet uit de partij getreden. Vermeij deed wel een beroep op de zes raadsleden om hun beslissing op te schorten tot het moment waarop de ingeschakelde commissie van goede diensten haar advies heeft gegeven. Dat werd niet gehonoreerd'. Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(woensdag 17 augustus 2005 Goudsche Courant)

Animo voor extra raad over VVD-crisis


GOUDA Een meerderheid in de Goudse politiek vindt dat er een extra gemeenteraadsvergadering moet worden uitgeschreven om te praten over de VVD-crisis, "Of het deze maand nog zal lukken, weet ik niet. Maar het lijkt me goed dat er bijvoorbeeld in de eerste week van september een extra raad komt", zegt PvdA "fractie voorzitter Caljouw. Voigens Caljouw kan het geen kwaad als er spoedig duidelijkheid wordt geschapen over de consequenties van de ontstane, unieke situatie: per l juli stapte vanwege een ruzie met het eigen afdelingsbestuur de volledige, zes leden tellende WD- fractie uit de partij. Sindsdien kan hun inmiddels ex-partijgenoot wethouder Vermeij (hij blijft vooralsnog lid van de VVD) niet meer rekenen op de steun van het zestal, dat is doorgegaan onder de naam Onafhankelijke Groep Gouda (OGG).

Net als Caljouw is CDA-fractievoorzitter Kastelein van mening, dat het van belang is dat er helderheid komt in de huidige situatie. Een situatie, waarin de gemeente in feite wordt bestuurd door een coalitie, waarvan de VVD-steun in die raad is weggevallen door de oprichting van de OGG, "Ik kan me voorstellen dat er een extra raadsvergadering komt", aldus Kastelein, die vooral benieuwd is naar het standpunt van Vermeij over het vertrek van de zes dissidente raadsleden.

Fractievoorzitter Jue van GBG laat eveneens weten geen tegenstander te zijn van. een extra raadsvergadering. "Als het presidium (dat vanavond bepaalt of er een extra vergadering wordt uitgeschreven) behoefte heeft aan zo'n vergadering, dan heb ik daar geen bezwaar tegen."

Het presidium is verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda's voor raad s- en commissievergaderingen en bestaat uit de burgemeester'en de voorzitters van de verschillende commissies. Relevanter vindt Jue het echter dat wethouder Vermeij met 'een goed verhaal' komt over zijn positie in de VVD-crisis. "Dat is niet alleen voor ons van belang, maar ook voor de kiezers. Die willen immers ook weten hoe het verder moet met de coalitie."

Fractieleider Schotanus van de ChristenUnie zit op eenzelfde golflengte. "Wij hebben al eerder geopperd, dat we eind augustus moeten weten waar we aan toe zijn. Mocht er pas in oktober (bij de eerstvolgende reguliere raadsvergadering') over gesproken worden, vind ik dat te laat." Schotanus beschouwt het als een manco dat de door ex-liberaal Van Ingen geleide OGG weinig van zich laat horen. "Maar het is natuurlijk niet onbegrijpelijk dat ze hun kiezen op elkaar houden", sneert hij.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(donderdag 18 augustus 2005 Goudsche Courant)

Extra raadsdebat over VVD-crisis


GOUDA l De Goudse gemeenteraad komt op 6 september in een extra raadsvergadering bijeen om te praten over de VVD-crisis. Dat heeft het presidium gisteren besloten. Volgens het presidium (bestaande uit de burgemeester en de voorzitters van de drie raadscommissies) is het wenselijk om te praten over de situatie die is ontstaan, nadat op 1 juli de zes VVD-raadsIeden uit hun partij zijn gestapt.

Het debat zal gaan over de continuïteit van het stadsbestuur in de nieuwe situatie. Voorlopig heeft VVD-wethouder Vermeij besloten als wethouder aan te blijven. Hij mist daarbij de steun van de weggevallen VVD-fractie. Ook het college van burgemeester en wethouders ontbeert in die situatie de steun van de VVD. Overigens heeft de oud-fractieleider van de VVD, Van Ingen, verklaard dat zijn nieuwe groepering OGG (Onafhankelijke Groep Gouda) de coalitie in elk geval tot aan de verkiezingen volgend jaar trouw zou blijven. Eerder deze week lieten verschillende raadsfracties via deze krant weten voorstander te zijn van het inlassen van een extra raadsvergadering en niet te wachten op de reguliere vergadering van 3 oktober, Een meerderheid in de raad zou dat te ver weg hebben gevonden. Het presidium heeft nu aan de wens van die meerderheid gehoor gegeven.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(dinsdag 30 augustus 2005 Goudsche Courant)

Ex-VVD'ers: We horen niets van partijbestuur


GOUDA "We horen helemaal niets van het partijbestuur. Al maanden is er radiostilte. We hoorden niks nadat we in juni bekend maakten dat we als Onafhankelijke Groep Gouda verder zouden gaan en nu .horen we weer helemaal niets van die commissie, van goede diensten die moest gaan bemiddelen."
De zes in juni uit de VVD getreden raadsleden zijn verbijsterd over het ontbreken van ieder contact met het partijbestuur sinds het moment, dat het zestal besloot als OGG verder te gaan. Er is volgens de ex-VVD'ers heel wat voorafgegaan aan het moment van die “onafhankelijkheidsverklaring'.
Fractievoorzitter Van Ingen: "We hebben al maanden geen vertrouwen meer in het partijbestuur. Het ontbreekt het bestuur aan kennis en inzicht in voor Gouda belangrijke politieke kwesties. De partij wil vernieuwen en verjongen met het oog op de verkiezingen. Maar van een goede voorbereiding op die verkiezingen was absoluut geen sprake.
Evenmin van een goede gerichte ledenwerfactie. Van het partijbestuur ging geen enkele activerende en stimulerende werking uit.
Onze fractie had al langer het idee dat het zo niet verder kon." Maar de zes raadsleden wilden niet de handdoek in de ring gooien. "We hebben echt voortdurend aangedrongen op overleg met het partijbestuur. Toen we geen reactie kregen, hebben wij zelf een mediator (bemiddelaar) ingeschakeld. Een prominent VVD-lid. Het heeft niet geholpen.
Er kwam nog steeds geen enkele reactie van het partijbestuur. We hebben het bestuur van onze onvrede op de hoogte gebracht, ook van ons plan Om als OGG verder te gaan. Ook daarop kwam geen reactie."

Bedenktijd
Toen was voor de zes raadsleden de maat vol. Dat was in juni. Vervolgens kwam het zestal op 21 juni met de 'onafhankelijkheidsverklaring'. "We hebben gezegd dat we ons zouden blijven inzetten voor de Goudse zaak, voor het raadswerk dus. Dat hebben we gedaan. Ook vroegen we twee maanden bedenktijd om te bepalen hoe we verder zouden gaan. Dat moment is gepasseerd. We hebben ons beraden. Het leek ons het beste om wel in de raad tot aan de verkiezingen als OGG door te gaan, maar niet als nieuwe partij aan die verkiezingen deel te nemen. De Goudse burger heeft niets aan nog meer versnippering. We willen ook de positie van de VVD niet ondergraven. leder van ons zestal moet individueel bepalen wat hij met die verkiezingen gaat doen."

Theoretisch is het mogelijk dat de zes zich weer als kandidaat-raadslid bij de VVD aanmelden. Al vinden de meesten dat niet in de lijn der verwachtingen liggen. “Maar het kan wel", benadrukt fractievoorzitter Van Ingen maandagmiddag in de door het zestal belegde bijeenkomst in het stadhuis. "We zijn nog altijd lid van de VVD."

Wethouder
Het zestal heeft de overtuiging dat wethouder Vermeij volgende week dinsdag tijdens de extra raadsvergadering de zijde van de OGG zal kiezen. Raadslid Van Dijk: "We hebben steeds overleg gehad met Vermeij. Hij heeft ons er van weerhouden om op 27 juni (moet zijn 30 juni red.) naar de ledenvergadering van de partij te gaan, waar wij onze stap wilden toelichten en verdedigen. Hij raadde ons dat af om nog meer heibel te voorkomen."
"Hij beloofde ons het wel te zullen regelen en partijbestuur en leden op andere gedachten te brengen. Vermeij heeft er steeds op gehamerd dat we toch vooral de eenheid moesten bewaren. We gaan ervan uit, dat hij nu zelf ook voor die eenheid zal kiezen en dat de wethouder in die extra raad verklaart dat hij onze zijde kiest", aldus Van Dijk.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(woensdag 31 augustus 2005 Goudsche Courant)

Wethouder Vermeij blijft binnen de VVD


GOUDA | Gouda's wethouder Jan Vermeij blijft wethouder voor de VVD. Hij maakt niet de overstap naar de door zijn zes ex-partijgenoten opgerichte Onafhankelijke Groep Gouda, Dat verklaart Vermeij in reactie op de uitspraken van Jan van Ingen en de zijnen in de Goudsche Courant van gisteren, Het zestal zei de verwachting te hebben dat Vermeij zich hij de OGG zou aansluiten 'om de eenheid binnen de partij te bewaren'.

De wethouder zelf denkt daar dus anders over. Hij zegt wel blij te zijn dat zijn oud-partijgenoten de positie van de VVD niet willen ondergraven. "Dit past prima hij mijn eerdere verklaringen dat ik VVD-wethouder ben en blijf en als zodanig binnen het collegiaal bestuur mijn werkzaamheden zal voortzetten. Daarnaast verheugt het mij dat de OGG het bestuursakkoord onverkort blijft ondersteunen." Vermeij reageert ook op de door de zes 'dissidenten' geschetste gang van zaken die tot de afsplitsing heeft geleid. "Mijn beleving daarvan is een andere. Overigens ben ik van mening dat het debat daarover in de eerste plaats tussen de VVD en de OGG-leden moet plaatsvinden. Ik wacht dan ook de resultaten van de door mijn partij ingestelde commissie van goede diensten af."

De zes uit de VVD gestapte raadsleden Van Ingen, Toxopeus, Van Eersel, Van Dijk, Wouters en Thieme beweren dat ze tot nu toe nog niets hebben gehoord van die commissie noch van het partijbestuur, Op 6 september debatteert de gemeenteraad over dit onderwerp in een extra raadsvergadering.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(dinsdag 6 september 2005 AD Groene Hart)

Positie Vermeij wankel


RUUD F. WITTE
GOUDA
VVD-wethouder Vermeij moet er niet op voorhand van uitgaan dat hij na vanavond nog bestuurder is in Gouda. Veel hangt af van de steliingname van decollegepartijen CDA, PvdA, D 66, SGP & ChristenUnie en de Onafhankelijke Groep Gouda (OGG). In elk geval is GroenLinks, oppositiepartij en aanvrager van een extra raadsdebat over de positie van Vermeij, van plan de wethouder vanavond het vuur na aan de schenen te leggen.

Misschien is dat niet eens nodig. Gistermiddag is er een geheim overleg geweest tussen de fractie van OGG en Venneij. Over de uitkomsten daarvan worden geen mededelingen gedaan. Fractievoorzitter Van Ingen zegt dat pas vanavond tijdens het debat helderheid wordt verschaft.

Fractievoorzitter Mehlkopf van Groen Links heeft politieke ervaring genoeg om te weten dat de kans groot is dat de collegepartijen vanavond de rijen sluiten. „Collgepartijen in Gouda vormen altijd één grote kaasfondue." De afsplitsing van OGG uit de VVD is steeds als een interne aangelegenheid aangeduid door de nieuwe fractie. Bij het bekendmaken van de afsplitsing is nadrukkelijk gezegd dat OGG het beleidsprogramma biijft ondersteunen en ook geen moeite heeft met een VVD-wethouder. Daarmee is voor Mehlkopf de kous niet af, „Dat riep de nieuwe fractie toen ze er nog op rekende dat Vermeij ook zou overstappen.

Dat is niet gebeurd en daarmee is een nieuwe situatie ontstaan. De zaak is zo groot geworden, dat die nu de gehele raad raakt en geen interne aangelegenheid van OGG en de wethouder meer is. Ik vind dat Vermeij opnieuw het vertrouwen van de gemeenteraad moet vragen, nu hij geen fractie meer heeft," Ook de collegepartijen moeten, aldus de voorman van GroenLinks, in de raadsvergadering uitspreken of ze verder willen met deze wethouder. „En als ze dat niet doen en gewoon achteroverleunen, is dat een teken van minachting in de richting de kiezer."

De fractievoorzitter van de PvdA, Caljouw-Rooijackers, zegt dat zij niet bij voorbaat Vermeij haar vertrouwen geeft. Het hangt er maar van af, zegt ze, of OGG Vermeij nog steunt, Vermeij zelf heeft gisteren niet gereageerd op een verzoek om een toelichting.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(woensdag 7 september 2005 AD Groene Hart)

Wethouder Vermeij treedt af


RUUD F. WITTE
GOUDA
Precies een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is VVD-wethouder Vermeij gisteravond met onmiddellijke ingang afgetreden,
Hij en de fractie van Onafhankelijke Groep Gouda (OGG) zijn tijdens een geheim overleg maandag niet tot elkaar gekomen. De wethouder wi! niet overstappen naar OGG en de fractie wil niet terugkeren In de liberale moederschoot. „Ik ben en blijf VVDer," zou Vermeij tijdens dat overleg gezegd hebben. Deze stelling herhaalde hij gisteravond in een extra raadsvergadering. Volgens OGG-fractievoorzitter Van Ingen, is het daarom afgelopen tussen beide, „Er is geen chemie meer tussen de wethouder en OGG."

Of het opstappen van Vermeij gevolgen heeft voor de rest van het college Is nog ongewis. Burgemeester Cornelis zegt dat hij zich met de wethouders in de komende week beraadt op de situatie, Wat nu is gebeurd, is volgens Cornelis een slechte zaak De Gouwenaar snapt er niets van en het brengt de politiek niet dichter bij de burger, zegt hij. „Dit proces kent alleen m aar verliezers."

Alle andere fracties in de gemeenteraad betreuren de gang van zaken, maar vinden dat Vermeij door het standpunt van OGG niet door kan als bestuurder in Gouda. Er is nu immers geen politiek verantwoordelijke fractie meer voor de wethouder.

Ook al hoeft dat in het dualisme niet meer, Vermeij is wel door de fractie voorgedragen en moet toch kunnen blijven rekenen op draagvlak bij die fractie. De fracties hebben wel moeite met de crisis, die ze eigenlijk beschouwen als een interne VVD/OGG-aangelegenheid. Vermeij hoeft immers niet weg om zijn beleid. Verschillende fracties leggen nu de zwartepiet bij OGG, die onverstandig handelen wordt verweten.

De OGG heeft gisteren nog eens uitgesproken het collegebeleid te steunen.Ook met Vermeij persoonlijk hebben de fractieleden geen moeite.

De Goudse VVD heeft tot op heden geen toenadering gezocht tot de OGG. „Dat siert een partij die normen en waarden hoog in het vaandel heeft staan niet. En van zo’n partij willen wij geen wethouder steunen," aldus OGG-fractievoorzitter van Ingen.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(woensdag 7 september 2005 AD Groene Hart)

Geen nieuwe partij voor Onafhankelijke Groep GOUDA


De zes leden van de fractie van de Onafhankelijke Groep Gouda hebben besloten geen nieuwe politieke partij om te richten. De resterende raadsperiode blijven zij zich wel onder de naam van Onafhankelijke Groep Gouda inzetten voor de stad en haar bewoners.
Ook zeggen de zes leden het collegeprogramma volledig te onderschrijven en onverkort te blijven ondersteunen. De leden gaan individueel bepalen op welke wijze zij hun politieke en bestuurlijke ervaringen verder beschikbaar willen stellen.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

<

Top of Table1

(zaterdag 10 september 2005 AD Groene Hart)

INTERVIEW: Jan Vermeij (62) is deze week afgetreden als wethouder, omdat hij in de gemeenteraad geen politieke steun meer heeft. Als het aan hem ligt, is het vertrek slechts tijdelijk. Hij is kandidaat voor de nu verlaten post in het stadhuis.

‘Ik heb geen deukje, ik ben gloednieuw’
'Aftreden is nog niet te bevatten'


RUUD F. WITTE
GOUDA
Het woord slachtoffer wil Jan Vermeij niet gebruiken, maar hij zegt part noch deel te hebben aan zijn aftreden van afgelopen dinsdag. „Als ambtenaren onbewust fouten maken, draag ik daar de politieke consequenties van. Ook als ik zelf fouten maak is dat zo. Maar hier heb ik geen fouten gemaakt, Ik heb, om in autotermen te spreken, geen schrammetje, geen deukje. Ik ben nog gloednieuw."
Snappen doet hij zijn val dan ook niet, „En als ik het al nauwelijks kan beleven, hoe zit het dat met iemand die zich niet in de politiek bevindt?

Het is mensen niet uit te leggen wat er is gebeurd?" De crisis rond de overstap van de voltallige gemeenteraadsfractie van VVD naar Onafhankelijke Groep Gouda (OGG) heeft tot gevolg dat op last van de fractie, Vermeij kleur moet bekennen. Het blijft het blauw van de VVD. De sfeer met de fractie is tot en met de vakantie goed geweest, daarna verslechterd, „Op 24 augustus heb ik een telefoongesprek gehad met Van Ingen (fractievoorzitter OGG, red.) en daarin kreeg ik al de indruk dat het de verkeerde kant opging. De toon was niet meer zo amicaal als voor de vakantie."

Afgelopen maandag, krap 24 uur voor de extra raadsvergadering, heeft hij in het stadhuis een gesprek met de voltallige fractie van OGG. Hij wordt voor het blok gezet: overstappen naar OGG, of doorgaan als VVD-wethouder. Maar dan zonder de steun van de fractie. Vermeij kiest voor het laatste, maar weet dinsdag aan het begin van de raadsvergadering nog niet hoe de anderfe fracties zullen reageren. „Natuurlijk heb je politieke meningsverschillen, maar ik heb nooit bij een fractie gemerkt we zullen die wethouder eens wippen."

De raad dringt aan om consequenties te trekken uit de wegvallende steun van OGG. „Ik had mijn poot stijf kunnen houden, maar wat had ik daarbij gewonnen? Nu vertrek ik zonder deuken en schrammen." Lastig vindt hij zijn vertrek wel. „Ik had een zware portefeuille, die nu wordt verdeeld over de collega's die zelf ook al werk genoeg hebben. Dat kan een verlies betekenen voor de grote dossiers, Dat is onmiskenbaar."

Hij gaat zes maanden voor de verkiezingen weg. Wie hem ook nu nog hoort praten over belangrijke dossiers als Westergouwe de Zuidwestelijke Randweg, ontwikkelingen in de Zuidplaspolder, hoort eigenlijk dat hij zijn baan nog lang niet zat is. „Ik ben ambitieus genoeg voor nog een periode. In de opzet van de VVD voor d e verkiezingen, een kandidatenlijst met een mengeling van jong en oud, kan ik me vinden. Ik voel ook dat ik wat kan betekenen bij zo’n groep."

En dus gaat hij zich, na een periode van stoom afblazen, in deverkiezingstrijd mengen. En als de VVD zoveel stemmen krijgt dat de partij weer een wethouder mag Ie veren, is hij beschikbaar voor d ie post. „Ik heb de afgelopen dagen zoveel steunbetuigingen gekregen, telefoontjes, e-mails, bloemen." Mede daarom wil hij door, „De mensen die nu hebben gereageerd, wil ik niet teleurstellen,

Zijn vrouw, die blij is hij dat nu een poosje thuis is, steunt hem van harte in zijn plan om terug te keren als wethouder. „Zij zegt; als jij nog een keer als hoofdrolspeler in het toneel stuk wilt staan, moet je dat nog een keer doen."

Paspoort
Geboren: 1943 in Gouda. Gehuwd, een dochter, een zoon en twee kleinzoons.
Loopbaan: Zelfstandig ondernemer in Gouda, sinds 1998 stille vennoot.
Sinds 1981 actief in de politiek voor de VVD; 1991-2002 lid gemeenteraad april 199S wethouder.
Nevenfuncties: 0.a. verschillende bestuursfuncties in de sportsector (1975-1992), streekarchief (1998-2002).

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(dinsdag 13 september 2005 AD Groene Hart)

Lezersplein Aftreden Vermeij (1)

Ik vind het vreselijk jammer. Zo vlak voor de verkiezingen is niemand hiermee gediend. De afgelopen jaren is er ogenschijnlijk voor een buitenstaander heel weinig op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in Gouda van de grond gekomen. Er staan nu eindelijk een aantal belangrijke projecten zoals Westergouwe, de Zuidwestelijke Randweg en ook een aantal wat kleinere projecten op de rails, Dit moet je niet meer uit handen geven en als een roofvogel blijven volgen. Jan deed dat!

Daarnaast is het voor het gehele college een domper als er een collega moet vertrekken. Ik heb dat zelf ook meegemaakt zoals je weet.
Een schakel valt weg uit je team en dat heeft invloed op het functioneren van een ieder. Nu de zaken zo gelopen zijn, moet Jan naar mijn oordeel zijn zegeningen gaan tellen en zich gaan richten op andere zaken die zijn hart hebben.

Deze vervelende zaak moet Jan zelf, maar ook de gemeenteraad en het college zo goed en kwaad als dat gaat tot een goed einde proberen te brengen en het met de verkiezingen achter zich laten. De nieuwe raad en het nieuwe college moeten een frisse start kunnen makenzonder erfenis uit het verleden.
De kiezers hebben op de korte termijn recht op doorregeren zonder onderling gekissebis en op de lange termijn recht op een nieuwe raad en college die er na de verkiezingen met nieuwe ideeën en vooral daadkrachtig tegen aan gaan met de blik vooruit.

Els Scholten-Quispel, Gouda

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(dinsdag 13 september 2005 AD Groene Hart)

Lezers[plein Aftreden Vermeij (2)

Het aftreden van Vermeij is voor ons het hoogtepunt van het Jaar. Deze man mag nooit, maar dan ook nooit ergens meer iets te betekenen hebben in de politiek. Vermeij is de lichamelijke vertegenwoordiging van de grote steen- en betonwoestijn die Gouda dreigt te warden.
Nietsontziend heeft hij met zijn companen aan de wieg gestaan om Westergouwe te bouwen in de nu nog prachtige Zuidplaspolder, Deze wordt om zeep geholpen door er ruim vierduizend huizen neer te plempen waar naar verwachting hooguit slechts twaalf tot veertien procent Gouwenaars komen te wonen. Vermeij kreeg zijn zin met zijn gedram in Den Haag, door zijn aftreden kan hij niet meer actief bezigzijnomhet spaarzame groen wat Gouda rest, ook te verkwanselen of te versjaggeren.

Als fervent aanhanger van de VVD, althans volgens het interview, AD 10 september 2005, handelt deze man tegen alle principes welke de grondslagen zijn van de VVD (vrijheid en democatie) door op slinkse en ondemocratische wijze zijn zin door te drijven. Al jaren geleden had hij zich voorgenomen het westen van Gouda, inclusief de Oostpolder, vol te plempen met steen en beton.

De eerste aanslag (2002) was de toestemming om het Uiverplein te herbouwen. Opzettelijk zijn de mogelijke verbindingswegen van Westergouwe naar de stad buiten de Milieu Effect Rapportage (MER) gehouden. Hierdoor wordt het in principe mogelijk om de oorspronkelijke meest ideale verbindingsweg van Westergouwe met de stad te laten vervallen. Hierdoor worden de bewoners van Gouda west (onder meer Kon, Wilhelminaweg e.o.) zwaar benadeeld door verdubbeling van de verkeersintensiteit.

Tweede aanslag is de onbegrijpelijke en zeer kostbare verplaatsing van drie gezinnen van liet woonwagenkamp naar de Oostpolder waar zij in dit nu nog landelijk gebied een veel te grootschalig bouwproject van vijf huizen en auto-opslagplaats en bedrijfsloods voor autohandel willen realiseren.

Bij de derde aanslag en dit over zijn politieke graf heen geregeerd, staat hij ook samen met provincie aan de wieg van een nog onbegrijpelijker plan om de voetbalvelden van DONK, compleet met kantine, parkeerplaatsen, kleedruimtes e.d. naar de Oostpolder te verplaatsen.

Vierde aanslag is dat hij ook het golfterrein IJsselweide naar de Oostpolder wilde verplaatsen, Alles draaide bij deze megalomane wethouder om verstedelijking, steen en beton. De zogenaamde noodzaak voor het verplaatsen van de voetbalvelden is niet de aanleg van de Zuidwestelijke Randweg maar het bouwen van huizen. De verplaatsing van het golfterrein heeft als achterliggende gedachte ook daar huizen te bouwen, buiten de vierduizend woningen van Westergouwe om.

In het oosten van Gouda zijn prachtige groen- en recreatiegebieden, zoals Goudse Hout, Steinse Groen en Reeuwijkse Plassen, Voor het westen van Gou da rest alleen de Oostpolder als groengebied. Als Vermeij was aangebleven zou dit zeker verloren zijn gegaan.

Het westen van Gouda was onder Vermeij duidelijk het stiefkind van de gemeente Gouda. Actiegroep westrand Gouda Piet Olgers, Marion Verheul en Willem Janzweert

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

(woensdag 14 september 2005 NRC)

VVD ruziede zichzelf uit gemeenteraad
VVD-fractie is nu Onafhankelijke Groep Gouda

In Gouda is de hele VVD-fractie deze zomer uit de partij gestapt. Ook de VVD-wethouder vertrok vorige week. Van interne ruzie tot politieke soap.

Door onze correspondent DERK STOKMANS
DEN HAAG. 14 SEPT. De eerste keer dat Han Foppen. VVD-panijvoorzitter in Gouda, op 26 mei de munt in de vergaderzaal opgooide, viel hij van tafel op de grond. Maar er moest toch een lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen komen, dus ging de munt voor een tweede heer de lucht in. Nu viel hij goed: Laura Werger, het jonge partijlid dat door het lokale parrijbestuur naar voren was geschoven, zou als lijsttrekker de verkiezingen ingaan.

Jan van Ingen, voorzitter van de zes man sterke VVD-fractie in de gemeenteraad, raakte na bijna acht jaar zijn plek kwijt. Drie maanden later was de hele VVD uit de gemeentepolitiek verdwenen, De raadsleden stapten uit de partij, waarna wethouder Jan Vermeij vorige week dinsdag de eer aan zichzelf moest houden. Politieke onenigheid had er niets mee te maken, daar is iedereen het over eens. Maar hoe het zover kon komen? Het was de schuld van de ander, zeggen alle betrokkenen.

„Het was een heel trieste vergadering, een vertoning die niet hoort bij een landelijke partij", zegt Vermeij nu over de partij bijeenkomst eind mei. De vergadering had grote gevolgen. Uit boosheid op het lokale partijbestuur richtte de hele VVD-fractie op 1 Juli de Onafhankelijke Groep Gouda (OGG) op. In eerste instantie bleef de OGG wethouder Vermeij ondersteunen, maar vorige week - toen bleek dat Vermeij niet van plan was om uit de VVD te stappen - kwam een einde aan de loyaliteit.

Geen van de hoofdrolspelers weet precies waarom het nou zo uit de hand liep. Wel wijzen ze met de beschuldigende vinger naar elkaar. Man Foppen: „De feiten zijn heel simpel, de huidige fractievoorzitter (Van Ingen, red. was overdonderd toen hij d e stemming verloor en gooide de handdoek in de ring" Maar Van Ingen kreeg bij de lijsttrekkersverkiezing op 26 mei toch hetzelfde aantal stemmen ais de uiteindelijk gekozen Werger? Foppen herinnert zich dat toch iets anders, het was dan wel 19-19, maar „de fractie met al haar familie en aanhang was toch goed voor zeker elf stemmen".

Fractievoorzitter Van Ingen zelf spreekt met moeite over de zaak. Aan de telefoon is hij geagiteerd. “Wij hebben alles gedaan om tot een oplossing te komen. Maar we ontvingen overal radiostilte, bij het partijbestuur, bij de Kamercentrale en bij het Landelijk bestuur." Lang wil hij niet over de zaak praten, „ik ben de VVD vijftig jaar trouw gebleven, het is zo met emotie beladen, ik wil nu gewoon rust".Hij verwijst naar zijn fractiegenoot Astrid van Eersel, die wel uitleg wil geven.

Zij vertelt dat de fractie al langer problemen had met het partijbestuur. Foppen zou zich tijdens raadsvergaderingen met het optreden van fractieledenbemoeid hebben en zelf ook in het openbaar „populistische uitspraken" hebben gedaan om zich te profileren.
Terwijl het lokale bestuur zijn eigen werk niet goed deed, zegt Van Eersel. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maakte de fractie zich grote zorgen over de ledenwerving en de public relations van hun VVD. Foppen zelf wuift die verklaring voor de onmin met de fractie weg. Hij heeft helemaal geen politieke belangen of ambities: „Het was voor mij een aardige vrijetiidsbesteding."

Wat de fractie stak, was dat het bestuur een “jonge, onervaren vrouw" naar voren schoof. Wat wil je, zegt Foppen nu, de partij moest vernieuwd worden, de fractieleden liepen allemaal tegen het eind van hun loopbaan. Daar was die hele fractie het roerend mee eens, vertelt Foppen, maar niemand wilde zijn eigen plek opgeven. Vanwege procedurefouten moest de lijsttrekkersverkiezing overgedaan worden - niet vanwege de munt, in de reglementen staat dal bij het staken van stemmen het lot beslist. Maar bij de tweede ronde kwam de fractie niet meer opdagen. En werd Werger in afwezigheid van de fractie als nieuwe lijsttrekker gekozen.

Beide partijen verwijten elkaar te weinig hebben gedaan om het conflict op te lossen. Van Ingen nam een mediator in de arm, de ledenvergadering stelde een commissie van goede diensten in (die door vakantie twee maanden niets van zich liet horen), maar niets kon het tij nog keren.

Voor Marco Swart, algemeen secretaris van het Landelijk VVD-bestuur is het duidelijk wie het conflict op de spits dreef. Toen hij contact met Van Ingen opnam had het raadslid „inmiddels een volstrekt gesloten wereldbeeld". De klacht van Van Ingen dat het landelijk bestuur zijn roep om bemiddeling niet beantwoordde is onwaar, verzekert Swart. Hij lijkt niet rouwig om het vertrek van Van Ingen. Iemand die zo lang op het pluche zit dat hij denkt dat het zijn eigendom is, kan misschien beter opstappen, denkt hij.

Het welles-nietes spel kent uiteindelijk alleen maar verliezers, zeggen al!e betrokkenen. Niemand in Gouda begrijpt dat een partij die soepel meedraait in het gemeentebestuur zichzelf opblaast alleen vanwege interne partijpolitiek. Misschien waren Van Ingen en Foppen alle twee wel zo trots dat ze elkaar niet wilden bellen, filosofeert Vermeij. Maar dan nog denkt de ex-wethouder die nu werkeloos thuis zit, grote mensen kunnen op zo'n moment hun problemen uitspreken, Maar in Gouda niet. ,,Het is een soap, mijnheer!"

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table1

Aanvullingen na 14 september 2005, toegezonden door Dirk van den Arendt

Datum: Gebeurtenis:
22-06-2005 VVD Gouda valt uiteen
28-06-2005 VVD houdt Goudse crisis in de gaten
01-07-2005 VVD Gouda probeert breuk met fractie te lijmen
02-07-2005 Vermeij wil VVD-crisis in Gouda bezweren
27-08-2005 Extra gemeenteraad over crisis binnen Goudse VVD
31-08-2005 Vermeij blijft VVD voorlopig trouw
07-09-2005 Goudse wethouder Vermeij opgestapt
09-09-2005 Vermeij: onafhankelijke Groep Gouda heeft niets bereikt
15-09-2005 Opvolger Goudse wethouder Vermeij blijft uit
04-10-2005 Gouda gaat verder met vier wethouders
19-12-2005 Van Aartsen vol lof over VVD-lijsttrekker Werger


(RTV West 22-06-05) VVD Gouda valt uiteen

Alle fractieleden van de Goudse collegepartij VVD hebben het vertrouwen in het partijbestuur opgezegd. Ze gaan voorlopig verder onder de naam Onafhankelijke Groep Gouda.

Fractievoorzitter Van Ingen wijt de breuk aan een opeenstapeling van meningsverschillen. Het partijbestuur zou geen inzicht hebben in de bestuurlijke belangen van Gouda. Het VVD-partijbestuur laat weten dat er nog gesprekken worden gevoerd.

Of de Onafhankelijke Groep Gouda mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, is nog onduidelijk. De nieuwe partij blijft het huidige collegeprogramma steunen. VVD-wethouder Vermeij heeft te kennen gegeven de fractieleden niet te volgen. Volgens Van Ingen is de wethouder gekozen door de raad en geniet hij nog steeds het volle vertrouwen.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table2

(RTV West 28-06-05) VVD houdt Goudse crisis in de gaten

De VVD landelijk volgt de problemen van de liberale fractie in Gouda op de voet. De zes VVD-gemeenteraadsleden in Gouda verlaten de fractie en willen vanaf 1 juli verder onder de naam Onafhankelijke Groep Gouda. Reden is een vertrouwensbreuk met de VVD Gouda.

De landelijke VVD bemoeit zich niet met lokale problemen zolang de plaatselijke vereniging nog met de kwestie bezig is. Donderdag houdt de VVD Gouda een besloten ledenvergadering. VVD-wethouder Vermeij beslist dan bij welke partij hij zich aansluit.

De landelijke vereniging van de VVD noemt de situatie in Gouda wel uniek. De VVD raakt in één keer haar vertegenwoordiging in de gemeenteraad kwijt.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table2

(RTV West 01-07-05) VVD Gouda probeert breuk met fractie te lijmen

De VVD in Gouda probeert de breuk met de fractie te herstellen. Op de algemene ledenvergadering is besloten om de kamercentrale een commissie te laten samenstellen, die de politieke crisis in Gouda moet onderzoeken.

Vorige week besloot de voltallige VVD-fractie zich af te scheiden van het afdelingsbestuur. Vanaf vrijdag gaan de zes raadsleden verder als Onafhankelijke Groep Gouda. Volgens afdelingsvoorzitter Han Foppen is de fractie opgestapt, omdat niet fractievoorzitter Jan van Ingen maar Laura Werger tot lijsttrekker werd verkozen. Volgens de fractie 'heeft het partijbestuur geen inzicht getoond in de bestuurlijke belangen van Gouda.'

De raadsleden waren donderdagavond niet aanwezig op de besloten ledenvergadering van de VVD. Hierdoor is Werger definitief aangewezen als lijsttrekker. En de fractie houdt vast aan het voornemen om zelfstandig verder te gaan als Onafhankelijke Groep Gouda. Of een lijmpoging kans van slagen heeft, weet ook de fractievoorzitter niet. "Dit is een volstrekt nieuwe situatie", aldus Van Ingen. Vrijdag wordt duidelijk of wethouder Jan Vermeij de dissidente raadsleden volgt of bij de VVD blijft.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table2

(RTV West 02-07-05) Vermeij wil VVD-crisis in Gouda bezweren

De Goudse wethouder Jan Vermeij blijft voorlopig lid van de VVD. Vorige week kwam het tot een breuk tussen de voltallige gemeenteraadsfractie en het afdelingsbestuur van de VVD in Gouda. De zes raadsleden gaan verder als Onafhankelijke Groep Gouda. Volgens een schriftelijke verklaring van Vermeij stapt hij niet over, #%#omdat de VVD gediend is met rust en eenheid#%#.

Gisteravond besloot de algemene ledenvergadering om de kamercentrale een lijmpoging te laten ondernemen. Vermeij wil de commissie een goede kans van slagen geven. Daarom doet hij een beroep op de fractie om haar besluit op te schorten tot de commissie haar werkzaamheden heeft beeindigd. Volgens GroenLinks is Vermeij nu de enige wethouder in Nederland zonder steun van eigen partijleden in de raad. Wel heeft de Onafhankelijke Groep Gouda aangekondigd om het college van burgemeester en wethouders te blijven steunen.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table2

(RTV West 27-08-05) Extra gemeenteraad over crisis binnen Goudse VVD

De gemeenteraadsleden van Gouda komen dinsdag 6 september in een extra raadsvergadering bijeen om de crisis binnen de VVD te bespreken. Voor het zomerreces viel de VVD in Gouda uit elkaar. Alle zes raadsleden van de VVD scheiden zich af van de partij om verder te gaan als Onafhankelijke Groep Gouda. Wethouder Jan Vermeij besloot om voorlopig lid te blijven van de VVD om een lijmpoging kans van slagen te geven. De fracties in de Goudse gemeenteraad bespreken volgende week dinsdag de positie van de wethouder. GroenLinks stelde eerder, dat Vermeij de enige wethouder in Nederland is zonder steun van eigen partijleden in de raad.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table2

(RTV West 31-08-05) Vermeij blijft VVD voorlopig trouw

De Goudse VVD-wethouder Vermeij ziet geen reden om zijn voltallige fractie te volgen en de overstap te maken van de VVD naar de Onafhankelijke Groep Gouda (OGG). In juni ontstond een breuk tussen de zes raadsleden van de VVD en het partijbestuur. De zes gaan geen nieuwe partij oprichten. Wel heeft de fractieleider aan Vermeij gevraagd zich tot de verkiezingen aan te sluiten. Volgens Vermeij is dit niet nodig, omdat OGG het collegeakkoord blijft ondersteunen. Verder wil hij de resultaten van de commissie van goede diensten van de VVD afwachten.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table2

(RTV West 07-09-05) Goudse wethouder Vermeij opgestapt

GOUDA De Goudse VVD-wethouder Jan Vermeij is dinsdagavond opgestapt. Hij kwam in de politieke problemen toen zijn fractie zich afsplitste van de VVD en verder ging als Onafhankelijke Groep Gouda. Vermeij weigerde het lidmaatschap van de VVD op te geven, waarop de OGG-fractie het vertrouwen in hem opzegde.

Volgens de andere gemeenteraadsfracties kon Vermeij niet langer aanblijven, omdat hij als wethouder geen steun meer had van partijgenoten. Met de woorden "Ik ben en blijf VVD'er, tot ziens" ontlokte Vermeij groot applaus. Een zichtbaar aangeslagen burgemeester Cornelis liet weten binnen een week te beslissen of Gouda op zoek gaat naar een nieuwe wethouder. De VVD in Gouda is vastbesloten om na de verkiezingen terug te komen in de gemeenteraad.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table2

(RTV West 09-09-05) Vermeij: onafhankelijke Groep Gouda heeft niets bereikt

GOUDA De Onafhankelijke Groep Gouda heeft niets bereikt met het bizarre politieke schouwspel van de afgelopen maanden. Volgens ex-wethouder Jan Vermeij heeft de nieuwe fractie alleen maar schade toegebracht aan de stad Gouda.

Vermeij meent dat het college geen vervangende wethouder kan vinden voor de komende zes maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen. Dossiers als de bouw van Westergouwe, de ontwikkeling van de Zuidplaspolder en de Spoorzone en de uitbreiding van de Rijngouwelijn lopen hierdoor vertraging op. In mei stapten de zes raadsleden van de VVD op na een conflict met de partij, omdat fractievoorzitter Jan van Ingen geen lijsttrekker meer mocht worden.

De voltallige fractie ging verder als Onafhankelijke Groep Gouda. Dit luidde de val in van VVD-wethouder Vermeij, die geen steun meer had van partijgenoten in de raad.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table2

(RTV West 15-09-05) Opvolger Goudse wethouder Vermeij blijft uit

GOUDA Het gemeentebestuur van Gouda krijgt geen vervanger voor de opgestapte VVD-wethouder Jan Vermeij. Burgemeester Wim Cornelis en de vier overgebleven wethouders hebben besloten om de openstaande portefeuille onderling te verdelen.

Volgens het college is de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen te kort om op zoek te gaan naar een nieuwe wethouder. Bovendien heeft de gemeenteraad bij het vertrek van Vermeij steun uitgesproken voor het bestuursakkoord.

Vermeij besloot op te stappen nadat de fractie van de VVD zich afsplitste van de partij en verder ging als Onafhankelijke Groep Gouda. Daarmee had de VVD-wethouder geen steun meer in de raad van partijgenoten.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table2

(RTV West 04-10-05 Gouda gaat verder met vier wethouders

GOUDA - Het gemeentebestuur van Gouda krijgt definitief geen vervanger voor de opgestapte VVD-wethouder Jan Vermeij. Burgemeester Wim Cornelis en de vier overgebleven wethouders besloten onlangs zijn portefeuille onderling te verdelen. De gemeenteraad heeft hier maandagavond mee ingestemd.

De gemeenteraad ging akkoord omdat de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 te kort is om een nieuwe wethouder in te werken. Bovendien heeft de gemeenteraad bij het vertrek van Vermeij steun uitgesproken voor het bestuursakkoord. De Onafhankelijke Groep Gouda herhaalde deze steun maandagavond.

Vermeij besloot op te stappen nadat de fractie van de VVD zich afsplitste van de partij en verder ging als Onafhankelijke Groep Gouda.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table2

(RTV West 19-12-05 Van Aartsen vol lof over VVD-lijsttrekker Werger

DEN HAAG - VVD-leider Van Aartsen heeft tijdens het landelijke VVD-congres dit weekend een bijzonder woord gericht tot Laura Werger, lijsttrekker voor de liberalen in Gouda tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Volgens de toespraak van Van Aartsen behoort Laura Werger tot de nieuwe generatie VVD'ers die op dit moment opstaat. De VVD in Gouda komt met een nieuwe lijst, omdat dit jaar de voltallige fractie opstapte en verder ging als Onafhankelijke Groep Gouda.

Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Table2Wilt u reageren? dat kan via
REAGEER HIER

Top of Page Ga naar de top van de pagina.